Stelling van de dag
30 jul
We leven in een tijd met fascinerende ontdekkingen en we weten dat. Er staat ons nog veel te wachten aan verrassingen en uitvindingen. Dat daarbij niet alles een zegen is, wat als zegen wordt gepresenteerd, valt te verwachten, schrijft dr. Arjan Plaisier in het Kerkbulletin van deze maand.
Gesignaleerd
Actueel
13 nov
Ontslagrecht
De invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft een behoorlijke impact op werkgevers en werknemers. Vooral het ontslagrecht verandert ingrijpend. Een onderdeel van deze wet gaat over scholingsplicht. Is de wettelijke verankering van de scholingsplicht nu betutteling ten top of pure noodzaak?
Lees ook de vorige column:
Markante protestanten
 • Gunning jr, Johannes Hermanus
 • Hervormd predikant (Vlaardingen 20 mei 1829 - Arnhem 21 februari 1905) , zelden verlegen om een scherp oordeel, vond hem maar een slapjanus. De gewezen Waalse hekelde Gunnings ‘hartstogt der zelfmiskenning of zelfkastijding’, de onbedwingbare drang naar martelaarschap. Ook  had geen al te ...
 • Norel, Klaas
 • AfbeeldingJournalist en schrijver (Harlingen 9 november 1899 - Baarn 4 mei 1971) Het is 14 mei 1940, de dinsdag na Pinksteren. De Duitse Luftwaffe legt het centrum van Rotterdam i...
 • Randwijk, Hendrik Mattheus van
 • AfbeeldingSchrijver en verzetsleider (Gorkum 11 november 1909 – Ilpendam 13 mei 1966) Henk van Randwijk groeide op in een , een progressief-protestantse splinterpartij die pacifisme...
 • Bavinck, Herman
 • AfbeeldingGereformeerd theoloog (Hoogeveen 13 december 1854 - Amsterdam 29 juli 1921) werd geboren in Hoogeveen waar zijn vader predikant was in de afgescheiden gemeente. In hetzelfd...
 • Banning, Willem
 • AfbeeldingHervormd predikant, godsdienstsocioloog, hoogleraar (Makkum, 21 februari 1888 - 7 december 1971) Het lag geheel in de lijn der verwachtingen dat Willem Banning haringv...
 • Gerdes, Eduard
 • AfbeeldingEvangelist en schrijver (Kleef 11 augustus 1821 - Doetinchem 12 december 1898) Rusteloos en gedreven – deze twee woorden lijken het leven van Eduard Gerdes het beste te...
 • Sneller, Zeger Willem
 • Gereformeerd historicus (Winsum 11 december 1882 - Amsterdam 10 november 1950) Zeger Willem Sneller studeerde geschiedenis in Utrecht bij G.W. Kernkamp. Daarna promoveerde hij in 1916 op het proefschrift Walcheren in de vijftiende eeuw en ontwikkelde zich daarna tot economisch historicus. In 1922...
 • Berkhof, Hendrikus
 • Afbeelding Predikant en hoogleraar (Appeltern 11 juni 1914 - Leiderdorp 17 december 1995) Een van de meest invloedrijke en in het buitenland bekende Nederlandse theologen van de twin...
 • Hoffman, Melchior
 • AfbeeldingZwerfprediker, grondlegger van het Nederlandse anabaptisme (Hall {Dtsl.} ca.1495 - 19 november 1543 Straatsburg) Van Hoffmans jonge jaren is niets bekend, zelfs over z...
 • Puchinger, George
 • AfbeeldingHistoricus en publicist (Amsterdam 1 april 1921 - Lunteren 15 september 1999) In 1916, midden in de eerste wereldoorlog, trok de Boheemse Katharina Puchinger naar Wenen waa...
 • Besten, Adrianus Cornelis den
 • AfbeeldingDichter en vertaler (Utrecht 11 maart 1923) Ad den Besten was een zoon van een Utrechtse advocaat en procureur die zich in 1929 associeerde met een pas afgestudeerde jurist...
 • Lou de Palingboer
 • AfbeeldingSekteleider (Breezand 19 februari 1898 - Agimont 24 maart 1968) Zijn moet onweerstaanbaar zijn geweest. Want van zijn fysieke aantrekkingskracht moest Lou d...
 • Pierson, Hendrik
 • Afbeelding Predikant, theoloog en president-directeur van de Heldringstichtingen. (Amsterdam 10 juni 1834 - Groningen 7 augustus 1923) Hendrik Pierson was afkomstig uit een vo...
 • Talma, Aritius Sybrandus
 • AfbeeldingSociaal voorman en politicus (Angeren 17 februari 1864 - Haarlem 12 juli 1916) Als minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, waaronder in die tijd ook sociale wetge...
 • Janse, Antheunis
 • AfbeeldingOnderwijzer in Schoonedijke en Biggekerke (Oostkapelle 1 juli 1890 - Breda 8 maart 1960) ‘Janse van Biggekerke’ was in de wereld van de jaren dertig en veertig een staa...
 • Nijhoff, Martinus
 • AfbeeldingDichter (Den Haag 20 april 1894 - Den Haag 26 januari 1953) Martinus Nijhoff debuteerde met de bundel ''De wandelaar'' (1916). Bekende langere gedichten van hem zijn ''Het...
 • Hoen, Cornelis Henricxz
 • AfbeeldingBijbels (Den Haag ca. 1440 - Den Haag 1524/1525) Hij werd vervolgd en veroordeeld wegens ‘lutherse ketterij’, maar van Hoens ''Zeer christelijke brief over het avondmaal...
 • Linden, Nico Marius Adriaan ter
 • Afbeelding Hervormd predikant (Amersfoort 26 juli 1936) Zijn onlangs verschenen autobiografie gaf hij als titel Alleen maar vrije tijd, naar het gezegde van de Deense predikant Ka...
 • Fruin, Robert Jacobus
 • AfbeeldingEerste hoogleraar vaderlandse geschiedenis van Nederland (Rotterdam 14 november 1823 - Leiden 29 januari 1899) Is dat nu Fruin? dacht zijn leerling Th. Bussemaker toen h...
 • Hulst, Willem Gerrit van de
 • AfbeeldingOnderwijzer en protestants-christelijk kinderboekenauteur (Utrecht 28 oktober 1879 - Utrecht 31 augustus 1963). ‘Wat zonneschijn is voor de bloemen zijn verh...
 • Ruler, Arnold Albert van
 • AfbeeldingHervormd theoloog en hoogleraar (Apeldoorn 10 december 1908 - Utrecht 15 december 1970) ‘Wee ons wanneer wij bitter ernstig worden,’ waarschuwde Van Ruler eens. ‘Het men...
 • Leeuwen, Arend Theodoor van
 • AfbeeldingPredikant en hoogleraar (Utrecht 1 september 1918 - Gendt 27 juni 1993) Arend van Leeuwen groeide op in een remonstrants gezin. Zijn vader was hoogleraar derma...
 • Smit, Wisse Alfred Pierre
 • AfbeeldingDichter en literatuurwetenschapper (Heumen 6 december 1903 - Utrecht 20 juni 1986) Op zijn naam staat de definitie ‘christelijke kunst is kunst van christenen’ en de groe...
 • Kamphuis, Jacob
 • Afbeelding Gereformeerd theoloog (Barneveld 20 december 1921 - Ommen 13 december 2011) Jaap Kamphuis werd geboren in een gezin waar 'A' en 'B' en ) bij elkaar waren gekomen. Zijn mo...
 • Rhijn, Maarten van
 • AfbeeldingKerkhistoricus, vertegenwoordiger van de (Groningen 29 april 1888 - Utrecht 3 oktober 1966) Maarten van Rhijn werkte na zijn theologiestudie van 1916 tot 1926 als secretaris ...
 • Slotemaker, Jan Rudolph
 • Afbeelding Nederlands theoloog en politicus (Sliedrecht 6 mei 1869 - Wassenaar 1 mei 1940) Jan Rudolph Slotemaker heette sinds toevoeging van zijn moedersnaam in 1889 Slot...
 • Kuyper, Herman Huber
 • AfbeeldingHoogleraar theologie (Beesd 22 juli 1864 - Groningen 29 januari 1945) ‘Neen, wij houden geen lange lofrede op den ontslapene,’ sprak leerling ds. W.F.M. Li...
 • Flesseman-van Leer, Ellen
 • AfbeeldingHervormd theologe (Berlijn 17 juli 1912 - Ermelo 18 juni 1991) Haar weg tot de was lang en kronkelig. Eigenlijk wilde ze Nederlands studeren, maar ze koos uiteindelijk voor ...
 • Idenburg, Alexander Willem Frederik
 • AfbeeldingAntirevolutionair kamerlid, minister, gouverneur-generaal, staatsraad (Rotterdam 23 juli 1861 - 28 februari 1935) Idenburg, die als zoon van een scheepsarts werd gebo...
 • Akker, Nico Klaas van den
 • AfbeeldingHervormd theoloog (Weesp 10 februari 1917 - Den Bosch 31 maart 2000) Hij kreeg nationale bekendheid door de tv-uitzending van de uitvaartmis van bisschop Bekk...
 • Strijd, Krijn
 • AfbeeldingTheoloog en christen-pacifist (Rotterdam 18 september 1909 - Amsterdam 30 oktober 2004) Na zijn studie als hervormd predikant werkzaam te Blija, Oisterwijk, Hengelo e...
 • Totius
 • AfbeeldingPseudoniem van Jacobus Daniel Du Toit (Paarl 21 februari 1877 - Pretoria 1 juli 1953) Zuid-Afrikaans theoloog, dichter en bijbelvertaler. Totius was de tweede zoon v...
 • Holk, Lambertus Johannes van
 • AfbeeldingTheoloog (Amsterdam 16 oktober 1893 - De Bilt 23 januari 1982) In 1940 hield de Leidse rechtsgeleerde R.P. Cleveringa zijn bekende en beroemde rede waarin hij protest...
 • Barth, Karl
 • AfbeeldingZwitsers theoloog (Bazel 10 mei 1886 - Bazel 10 december 1968) Hij is zonder enige twijfel de belangrijkste theoloog van de twintigste eeuw. Van 1922, toen de tweede her...
 • Telder, Bartus
 • Afbeelding (Amsterdam 8 januari 1897 - De Bilt 27 augustus 1980)   Telder was aanvankelijk onderwijzer, maar werd na zijn studie aan de predikant van de te Vianen (1925) e...
 • Sluiter, Willem
 • Dichter (Neede 22 maart 1627 - Zwolle december 1673) Als gereformeerd piëtist (zie piëtisme) was hij predikant in Eibergen (1653-1672). Hij schreef geestelijke liederen die hij na de kerkdiensten met zijn gemeenteleden oefende. Het was zijn doel daarmee de wereldse liedjes te verdrijven. Zij...
 • Saenredam, Pieter Janszoon
 • AfbeeldingArchitectuurschilder (Assendelft 6 september 1597 - Haarlem 31 mei 1665) Saenredam had een brede bibliotheek, vooral betreffende geschiedenis en topograf...
 • Sizoo, Alexander
 • Afbeelding Gereformeerd classicus en kenner van het vroege christendom (Gorinchem 23 mei 1889 - Amsterdam 12 november 1961) Sizoo was afkomstig uit een hugenotengeslacht (Ciseaux). Hij ...
 • Stoker, Hendrik Gerardus
 • Zuid-Afrikaans christen-filosoof (4 april 1899 - 16 mei 1993). Opgeleid in Potchefstroom kwam Stoker in 1922 naar Europa om zijn wijsgerige studies te voltooien. In 1924 promoveerde hij in Duitsland bij M. Scheler op het proefschrift ''Das Gewissen''. In Nederland maakte hij kennis met de...
 • Bijl, Anne van der
 • AfbeeldingEvangelist (Alkmaar 11 mei 1928) Bijna alle levensbeschrijvingen vermelden Sint-Pancras als zijn geboorteplaats, maar Anne van der Bijl kwam ter wereld in Alkmaar, op 11 ...
 • Bernhardi, Jean Louis
 • AfbeeldingLekentheoloog, evangelist, publicist (Utrecht 15 september 1811 - Utrecht 4 mei 1873). Hij was ongeveer tegen alles: , volkssoevereiniteit, vaccinatie, verzekerin...
 • Bouman, Pieter Jan
 • AfbeeldingHistoricus en socioloog (Batavia 19.9.1902 - Groningen 10.3.1977) Pieter Bouman studeerde economie in Rotterdam en promoveerde er in 1931 op Rotterdam en het...
 • Dooyeweerd, Herman
 • AfbeeldingRechtsfilosoof, grondlegger van de (Amsterdam 7 oktober 1894 - Amsterdam 12 februari 1977) Zijn wijsbegeerte der wetsidee, WdW (‘Wé-dé-Wé’), bezorgde menig student...
 • Breevoort, Johanna
 • AfbeeldingSchrijfster (Rotterdam 7 september 1869 - Soest 6 juli 1942) Ze schreef veel, een kast vol romans, novellen en jeugdlectuur die zwanger waren van maatschappelijk li...
 • Fraanje, Jozias
 • Afbeelding Predikant in de Gereformeerde Gemeenten (Biezelinge 20 oktober 1878 - Barneveld 3 september 1949) Lezen en schrijven leerde hij pas op latere leeftijd, van vrienden. Omdat ...
 • Luyken, Jan
 • AfbeeldingLyrisch en geestelijk dichter (Amsterdam 16 april 1649 - Amsterdam 5 april 1712) ‘In ’t 26. Jaar zyns Ouderdoms, is hem de HEERE op een krachtdaadige wys aan zyn herte ...
 • Isings, Johan Herman
 • AfbeeldingHistorieschilder en illustrator (Amsterdam 31 juli 1884 - Soest 19 augustus 1977) De bijna verblindend witte verf op de muur van zijn slaapkamertje was nog niet droog o...
 • Brillenburg Wurth, Gerrit
 • Afbeelding Predikant in de (Rotterdam 28 april 1898 - Den Haag 22 november 1963) Toen hij vijftien was zette Gerrit Brillenburg Wurth zich al aan een en brak hij z...
 • Graaff, Frank de
 • AfbeeldingPredikant en cultuurfilosoof (Rotterdam 30 juni 1918 - Hattem 18 augustus 1993) 'Ik moet preken alsof Nietzsche achter een pilaar staat mee te luisteren,' verwoordde hij z...
 • Arminius, Jacobus Harmensz.
 • AfbeeldingTheoloog, hoogleraar (Oudewater 10 oktober 1560 – Leiden 19 oktober 1609). Jacob Arminius werd al op jonge leeftijd indringend met de dood geconfronteerd. Zijn vader ...
 • Visser 't Hooft, Willem Adolph
 • AfbeeldingTheoloog, secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken (Haarlem 20 september 1900 - Genève 4 juli 1985) Hij werd geboren als Willem ’t Hooft en was de midde...
 • Hovy, Willem
 • AfbeeldingOndernemer en voortrekker van de christelijk-sociale beweging (Beverwijk 17 juli 1840 - Zeist 27 februari 1915) Willem Hovy was een telg uit een verarmd Amsterdams patriciër...
 • Stufkens, Nico
 • Christelijk socialistisch politicus (Dordrecht 20 augustus 1892 - Acquoy 26 december 1964) Stufkens studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar zijn belangstelling en invloed lagen vooral op het terrein van de theologie, het jeugdwerk en de politiek. Hij was van 1917-1921 land...
 • Wumkes, Geert Aeilco
 • Hervormd predikant, Fries geschiedschrijver en voorman van Friese beweging (Joure 4 september 1869 - Huizum 7 mei 1954) Geert Wumkes was predikant te Hoorn (Terschelling) in 1894, te Roden in 1898, te Zeerijp in 1901 en te Sneek van 1906 tot 1924. Hij was daarna tot 1940 bibliothecaris van de pro...
 • Zijlstra, Jelle
 • Econoom en politicus (Oosterbierum 27 augustus 1918 - Wassenaar 23 december 2001) Jelle Zijlstra kwam ter wereld in het Friese Oosterbierum waar zijn vader landbouwer en graanhandelaar was. Het gereformeerde gezin telde vijf kinderen waarvan Jelle de oudste was. Hij bezocht de plaatselijke ...
 • Wolff, Charles Johannes de
 • AfbeeldingDirigent en organist (Onstwedde 19 juni 1932 - Vierhouten 23 november 2011) Charles de Wolff studeerde aan het Utrechts en het Amsterdams conservatorium; in Amsterdam vond ...
 • Hoop Scheffer, Jakob Gijsbert de
 • AfbeeldingKerkhistoricus (Den Haag 28 september 1819 - Amsterdam 31 december 1893) Geestelijk en intellectueel was Jakob Gijsbert Scheffer een kind van zijn pleegvader, zi...
 • Miskotte, Kornelis Heiko
 • AfbeeldingHervormd theoloog (Utrecht 23 september 1894 - Voorst 31 augustus 1976) Kornelis Heiko (‘Kees’) Miskotte werd geboren in een orthodox-protestants gezin waarvan de moe...
 • Schaaf, Ype
 • AfbeeldingTheoloog, schrijver (Leeuwarden 12 april 1930 - Utrecht 16 augustus 2003) Ype Schaaf studeerde theologie in Groningen en werkte aanvankelijk voor de Regionale Omroep ...
 • IJskes-Kooger, Engeltje
 • AfbeeldingDichteres (Heerhugowaard 14 april 1913 - Alkmaar 7 september 2010) Kerkelijk gekijf zette haar, bijna zestig jaar oud, tot dichten aan. Enny IJskes-Kooger behoord...
 • Lange, Hendrik Marinus de
 • AfbeeldingEconoom (Vlaardingen 2 maart 1919 - Den Haag 27 september 2001) Op 1937 ging voor de achttienjarige hbs-leerling Harry de Lange een nieuwe wereld open. Een meisje uit z...
 • Landsman, Frederik Hendrik
 • Afbeelding Hervormd predikant (Utrecht 20 december 1907 - Den Haag 24 februari 1980) Kort van stuk als hij was, maar niet minder dominant, werd Landsman in de bestuurlijke geledingen...
 • Raalte, Albertus Christiaan van
 • Afbeelding Predikant, leider van de emigratiegolf naar Amerika in het midden van de negentiende eeuw (Wanneperveen 17 oktober 1811 - Holland 7 november 1876) Van Raalte studeerde theo...
 • Bergh van Eysinga, Gustav Adolf van den
 • AfbeeldingHervormd theoloog. had nooit bestaan, maar was ‘de historisering van een idee’. Jezus was geen vergoddelijkte mens, maar een vermenselijkte god. Het was ‘onecht’: e...
 • Barnard, Willem
 • AfbeeldingDichter en theoloog (Rotterdam 15 augustus 1920 - Utrecht 21 november 2010) ‘Ik was enigkind, dus ik liet mezelf altijd uitspreken,’ zei Willem Barnard in 1990 tegen e...
 • Wit, Jan
 • AfbeeldingDichter en theoloog (Nijmegen 7 juli 1912 - Groningen 26 augustus 1980)   Jan Wit werd blind op zeer jonge leeftijd. Hij studeerde theologie te Utrecht en werd p...
 • Adriani, Nicolaas
 • AfbeeldingBijbelvertaler (Oud-Loosdrecht 15 september 1865 - Poso 1 mei 1926) Nicolaas Adriani was een man met een zwak lichaam, en een bewonderenswaardige wilskracht. Van ...
 • Bouman, Leendert
 • AfbeeldingPsychiater (Nieuw-Beyerland 23 mei 1869 - Utrecht 25 februari 1936) Zijn zoektocht naar de ziel in de psychiatrie werd in gereformeerde kring als weinig rechtzinnig beoordee...
 • Biesheuvel, Jacobus Martinus Arend
 • AfbeeldingVerhalenschrijver (Schiedam 23 mei 1939) ‘Ik ben alleen en droevig, en zo zal het altijd blijven,’ schreef hij in het verhaal ‘Ontakeling’, opgenomen in zijn zes...
 • Jong, Klaas de Ozn
 • AfbeeldingHistoricus, politicus en schrijver (Drachten 27 februari 1926 - Sneek 28 februari 2011) In de jaren vijftig, toen Klaas de Jong als jonge leraar geschiedenis aa...
 • Booy, Thijs
 • AfbeeldingPublicist, particulier secretaris van prinses Wilhelmina (Alphen aan den Rijn 27 maart 1923 - Apeldoorn 7 maart 2003) 'Jij aap van een jongen, jij blaag,’ moet een radeloze ...
 • Leeuw, Gerardus van der
 • AfbeeldingProtestants theoloog en godsdienstwetenschapper (Den Haag 18 maart 1890 - Utrecht 18 november 1950) Een mensenleven kan in een paar weken tijd finaal ondersteboven wor...
 • Goudzwaard, Bob
 • AfbeeldingPoliticus en econoom (Delft 4 april 1934) Zijn geboortehuis stond aan de Delftse Grote Markt, op steenworpen van de Nieuwe Kerk en het stadhuis, vlakbij het standbe...
 • Althusius, Johannes
 • AfbeeldingDuits calvinistische jurist en politieke filosoof (Diederhausen 1557 - Emden 12.8.1638) Althusius was hoogleraar in de rechtsgeleerdheid te Herborn en stads...
 • Boerwinkel, Feitse
 • AfbeeldingNeerlandicus en cultuurfilosoof (Amersfoort 12 mei 1906 - Driebergen 6 mei 1987) Onderwijzerszoon Feitse Boerwinkel groeide op in een Amersfoorts gezin dat een ruim...
 • Hooykaas, Reijer
 • AfbeeldingChemicus (Schoonhoven 1 augustus 1906 - Zeist 4 januari 1994) ‘Wat jou reden tot voldoening geeft,’ schreef hij in maart 1971 aan , rector magnificus van de , ‘is v...
 • Huismans, Sipke
 • Afbeelding (Loënga 10 maart 1873 - Doetinchem 19 juli 1924) Het leven van de gereformeerde boerenzoon Sipke Huismans was kort en nogal tragisch. Het begon op 10 maart 1873 i...
 • Boeke, Cornelis
 • AfbeeldingPedagoog (Alkmaar 25 september 1884 - Abcoude 3 juli 1966) Veelzijdig, charismatisch, idealistisch, principieel, veeleisend, soms autoritair: het zijn nog maar een aanta...
 • Bonhoeffer, Dietrich
 • AfbeeldingDuits theoloog (Breslau 4 februari 1906 - Flossenburg 9 april 1945) Dietrich Bonhoeffer was afkomstig uit een aristocratisch, Duits-burgerlijk milieu en on...
 • Achterberg, Gerrit
 • AfbeeldingDichter (Nederlangbroek 20 mei 1905 - Leusden 17 januari 1962) Het gezin waarin Achterberg opgroeide moet levensbeschouwelijk in de sfeer van de worden geplaatst, ...
 • Pos, Maria (Mary)
 • Journaliste en schrijfster (Zaandam 26 juli 1904 - Bussum 28 december 1987) Ze vloog de hele wereld over, interviewde Mussolini, prikte zo nu en dan een vorkje mee bij premier ging bedrijven onder turftrappers en landarbeiders. In 1912 werd hij ziek: tbc. Marietje, acht jaar oud, werd met evang...
 • Bauer, Bruno
 • AfbeeldingDuits theoloog (Eisenberg 6 september 1809 - Berlijn 13 april 1882) Toen zijn essay over  werd bekroond met een prestigieuze prijs, op voorspraak van de grote Duitse fil...
 • Amelink, Herman
 • AfbeeldingVakbondsbestuurder en politicus (Lonneker 21 december 1881 - Utrecht 27 oktober 1957) Herman Amelink werd geboren als derde kind in een Twents weversgezin dat tot een ...
 • Beets, Nicolaas
 • AfbeeldingVrijzinnig-hervormd theoloog (Ambt-Ommen 25 juni 1909 - Amsterdam 31 juli 1987) Nicolaas Beets was de zoon van een apotheker. In 1833 ging hij theologie studeren in Leiden waa...
 • Benschop, Nelly Anna
 • AfbeeldingDichteres (Den Haag 16 januari 1918 - Arnhem 31 januari 2005) Nel Benschop was de een na jongste van zeven kinderen die in een piepklein huisje in Den Haag woonden. Z...
 • Slomp, Frits
 • Afbeelding Gereformeerd predikant (Ruinerwold 5 maart 1898 - Vaassen 13 december 1978) Na zijn theologische studie in Kampen werd Frits Slomp predikant te Nieuwlande (1927-1930), Heems...
 • Swarth, Stephanie Hélène
 • AfbeeldingDichteres (Amsterdam 25 oktober 1859 - Velp 20 juni 1941) Het is dat kerkgangers haar naam nog wel eens onder ogen komt, als vertaalster van 444: ‘Grote God, wij loven...
 • Boeyinga, Berend Tobia
 • AfbeeldingArchitect (Noord-Scharwoude 27 maart 1886 - Amsterdam 6 november 1969) Berend Boeyinga werd geboren in Noord-Scharwoude, een dorp in het Langedijkse ‘rijk der duizend...
 • Helmantel, Henk
 • AfbeeldingSchilder (Westeremden 22 februari 1945) 'Het protestantisme,’ zei Helmantel in 1983 tegen een journalist van ''Elseviers Magazine'', ‘heeft te maken met helderheid en sobe...
 • Hendrikse, Klaas
 • AfbeeldingHervormd predikant (Groot-Ammers 1947) ‘Een werknemer van Albert Heijn,’ aldus toenmalig -preses Gerrit de Fijter, ‘heeft zijn langste tijd wel gehad als hij ...
 • Popma, Klaas Johan
 • AfbeeldingReformatorisch filosoof, classicus, romanschrijver (Den Haag 5 juni 1903 - 18 mei 1986) Popma studeerde klassieke letteren in Leiden en promoveerde daar in 1931. Hij s...
 • Horst, Anthony van der
 • AfbeeldingOrganist, dirigent en componist (Amsterdam 20 juni 1899 - Hilversum 7 maart 1965) Hij wist bijna zeker dat hij een nazaat van was, Nederlands bekendste componist. Slech...
 • Vogel, Cornelia Johanna de
 • Filosofe, bekend als bekeerlinge (Leeuwarden 28 februari 1905 - Renesse 7 mei 1986) Bekeerde zich in 1927 tot de orthodoxie binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, in 1944 tot het rooms-katholicisme. Na haar studie klassieke talen en wijsbegeerte in Utrecht en haar promotie op een dissertatie...
 • Ruys, Amalia Elisabeth
 • AfbeeldingHervormd dominee (Hoenderloo 27 oktober 1917) Bé Ruys studeerde van 1937 tot 1941 theologie in Utrecht, waar zij onder de indruk van de missioloog ging ze in 1949 als ...
 • Aantjes, Willem
 • AfbeeldingAntirevolutionair politicus (Bleskensgraaf 16 januari 1923) ‘Veel mensen,’ schrijft historicus Roelof Bouwman in zijn biografie van Aantjes, ‘weten nog precies waar z...
 • Bayle, Pierre
 • AfbeeldingFrans filosoof (Carlat 18 november 1647 – Rotterdam 28 december 1706) Pierre Bayle werd in 1647 geboren in het Zuid-Franse Carlat, als zoon van een predikant...
 • Verkuyl, Johannes
 • Afbeelding missioloog (Nieuw Vennep 16 januari 1908 - Loenen 27 januari 2001) Johannes Verkuyl was van 1939 tot 1963 zendeling-docent in Indonesië, inclusief drie en een half ja...
 • Vries, Anne de
 • AfbeeldingSchrijver (Kloosterveen 22 mei 1904 - Zeist 29 november 1964) Anne de Vries, geboren in een armoedig arbeidersgezin, werd na de lagere school letterzettersmaatje bi...
 • Lever, Jan
 • AfbeeldingBioloog (Groningen 20 juli 1922 - Amsterdam 23 november 2010) ‘Laat hem eens met zijn moeder gaan praten,’ bromde ''[trouw|Trouw]''-redacteur A.P. Bongers eind 1952 t...
 • Onvlee, Louis
 • AfbeeldingBijbelvertaler en cultureel antropoloog (Baarn 23 november 1893 - Bennekom 9 maart 1986) ‘U moet een Soembase vrouw trouwen,’ zei een Soembanees eens tegen hem, ‘dan ...
 • Asma, Feike
 • AfbeeldingOrganist en dirigent (Den Helder 21 april 1912 - Amsterdam 18 december 1984) ‘Hoe die kleine organist met zijn voeten het vrije pedaal kon bewerken is ons een raadsel,’ s...
 • Leeuwen, Johanna van
 • AfbeeldingPolitica (Delft 18 januari 1926) In oktober 2010, nadat Mark Ruttes ministersploeg, een minderheidskabinet van VVD en met gedoogsteun van PVV, was beëdigd, maakte z...
 • Schaeffer, Francis August
 • AfbeeldingAmerikaanse presbyteriaans (Philadelphia 30 januari 1912 - Rochester 15 mei 1984) Francis Schaeffer vertrok in 1948 naar het naoorlogse Europa. Samen met zijn vrouw ...
 • Jager, Okke
 • AfbeeldingTheoloog, publicist, dichter (Delft 23 april 1928 - Kampen 26 januari 1992) ‘Door er tot op het laatst over te blijven schrijven gunde hij de dood het laatste woord niet...
 • Schuurman, Egbert
 • Afbeelding Hoogleraar reformatorische wijsbegeerte in Delft, Eindhoven en Wageningen (Nieuw Buinen 23 juli 1937) Schuurman is lid van de Eerste Kamer der Staten-...
 • Poortvliet, Marinus Hendrik
 • AfbeeldingIllustrator en schilder (Schiedam 7 augustus 1932 - Soest 15 september 1995) Rien Poortvliet was tot 1968 werkzaam bij een reclamebureau en illustreerde daarnaast b...
 • Revius, Jacobus
 • AfbeeldingCalvinistisch dichter, predikant en historicus (Deventer november 1586 - Leiden 15 november 1658) Het leven van Jakob Reefsen, zoals zijn eigenlijke naam luidde, was éé...
 • Mallan, Frans
 • Afbeelding in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (Rotterdam 18 april 1925 - Alblasserdam, 8 juli 2010) Vijfduizend mensen woonden zijn begrafenis bij. In Alblasserdam, de p...
 • Meiden, Anne van der
 • AfbeeldingTheoloog, hoogleraar en bijbelvertaler (Enschede 4 juni 1929) De nuchterheid zelve, wars van intellectueel vertoon en gezegend met een weldadige relativeringszin: ...
 • Bosshardt, Alida Margaretha
 • AfbeeldingLuitenant-kolonel in het Leger des Heils (Utrecht 8 juni 1913 - Amsterdam 25 juni 2007)' Ze werd in 1965 op slag een bekende Nederlander toen ze heimelijk met pri...
 • Koetsveld, Cornelis Elisa van
 • Afbeelding en schrijver (Rotterdam 24 mei 1807 - Den Haag 4 november 1893) Van Koetsvelds persoonlijkheid was tot op grote hoogte een mengeling van de karakters van zijn vader en m...
 • Mehrtens, Frederik August
 • AfbeeldingKerkmusicus, journalist en docent. (Hoorn 11 mei 1922 - Amsterdam 29 augustus 1975) Voor Mehrtens was het kerklied het hart van de kerkmuziek en de gemeente. Liever met een...
 • Bastiaans, Johannes Gijsbertus
 • AfbeeldingNederlands organist en componist (Wilp 31 oktober 1812 - Haarlem 16 februari 1875) Als componist staat zijn naam boven negen liederen in het : Johannes Gijsbertus ...
 • Kuyper, Abraham
 • AfbeeldingGereformeerd theoloog en politicus (Maassluis 29 oktober 1837 – Den Haag 8 november 1920) Kuyper werd geboren in een orthodox-protestants gezin, maar kwam tijdens zijn stu...
 • Kater, Klaas
 • AfbeeldingMedeoprichter en stuwende kracht van de Nederlandsche Werkliedenvereeniging (Amsterdam 15 oktober 1833 - Amsterdam 26 oktober 1916) Klaas Kater was de zoon van redelijk...
 • Niftrik, Gerrit Cornelis van
 • AfbeeldingHervormd theoloog (Arnhem 24 oktober 1904 - Amsterdam 25 oktober 1972) ‘In "Hardegarijp" heeft het kerkvolk me vernietigd en was de officiële het met me eens. Nu heef...
 • Lievaart, Ingetje Geertje
 • AfbeeldingDichteres (Oosterend 14 april 1917 - Scheveningen 15 oktober 2012) Dat in veel van haar gedichten het ruisen, stromen of kolken van water is te horen, als metafoor van leve...
 • Luther, Maarten
 • AfbeeldingDuits theoloog en kerkhervormer (Eisleben {Dtsl.} 10 november 1483 – Eisleben 18 februari 1546) ‘Help, heilige Anna, ik wil een monnik worden!’ Deze gelofte zou Luther op 2 ...
 • Hofstede de Groot, Petrus
 • Afbeelding Predikant en hoogleraar theologie (Leer 8 oktober 1802 - Groningen 5 december 1886) Hofstede de Groot dankte zijn voornaam aan zijn oud-oom van moederszijde, d...
 • Haitjema, Theodorus Lambertus
 • AfbeeldingPredikant (Laren 2 oktober 1888 - Apeldoorn 17 mei 1972) ‘De meeste jongelui,’ zei hij in 1969 tegen , gestimuleerd door zijn rechtzinnig-hervormde ouders. In het ...
 • Greijdanus, Seakle
 • AfbeeldingPredikant en hoogleraar (Arum 1 mei 1871 - Zwolle 19 mei 1948) Weinig wees er in Greijdanus’ jonge jaren op dat hij zou worden, laat staan hoogleraar. Beide ambten...
 • Risseeuw, Pieter Johannes
 • AfbeeldingRomanschrijver (Scheveningen 16 mei 1901 - Den Haag 11 juni 1968) Achttien jaar oud richtte hij het tijdschrift ''Opgang ''op. Hij was redacteur-letteren van De ''. In '' K...
 • Schouten, Johannes
 • AfbeeldingAntirevolutionair politicus (Maassluis 12 augustus 1883 - Rotterdam 9 september 1963) Jan Schouten werd geboren in Maassluis, de Zuid-Hollandse havenplaats waar ook ...
 • Burg, Willem ter
 • AfbeeldingMuziekpedagoog (Utrecht 10 april 1914 - Maarn 17 september 1995)  Generaties gereformeerden en hervormden zijn met zijn liedjes opgegroeid, maar zou je ze vragen ...
 • Breukelman, Frans Hendrik
 • AfbeeldingPredikant en theoloog (Rotterdam 1 december 1916 - Amsterdam 28 juni 1993) ‘Kijk,’ vertelde Breukelman eens, terugkijkend op zijn leven, ‘ik ben in nogal verdr...
 • Hegger, Herman Johannes
 • AfbeeldingPriester en (Lomm 19 februari 1916 - 20 augustus 2012) De jeugdjaren van Herman Hegger stonden grotendeels in de schaduw van zijn dictatoriale en gewelddadige vader. H...

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!


Kerknieuws
Er is een fout opgetreden. Fout: Kerknieuws is op dit moment niet beschikbaar.
Uitgelicht
 • Jezus-bijbels
 • AfbeeldingJezus was een jood, afkomstig uit Nazaret in Galilea, het noorden van ) van het . Daarnaast zijn enkele elementen van de brieven van en enkele apocriefe evangeliën () va...
 • Dordrecht, Synode van
 • AfbeeldingEen van de bekendste en belangrijkste in Nederland waarin met name het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten aan de orde was (gehouden van 13 novem...
 • Driekoningen
 • AfbeeldingDe kerstboom gaat vaak de deur uit op Driekoningen, op 6 januari. Het is een ingeburgerd gebruik, maar waar herinnert dit aan en zitten er nog meer gebruiken aan vast? ...
 • Bidden
 • Uitdrukken van de gerichtheid op God. zegt: ‘Het verlangen bidt altijd, ook al zwijgt de tong. Als je verlangt, dan bid je altijd.’ In het biddend zich richten op zijn schepper komt de mens tot innerlijke eenheid en wordt hij zichzelf. Zo ontstaat de ruimte waarin hij kan gaan zien wie hij in Gods ...
 • Adam en Eva
 • Namen van de eerste mensen op aarde volgens het bijbelverhaal in Genesis. Op de laatste scheppingsdag maakte God man en vrouw, en stelde hen aan als beheerders van de aarde (Gen.1). Eva werd gebouwd uit een deel van Adams lichaam, en zij kregen de opdracht om vruchtbaar te zijn en de aarde te be...
 • Bergrede
 • Begrip uit de . Redevoering die op een berg in Galilea heeft gehouden (Mat. 5-7) waarin hij het van het verkondigde (Mat. 4:23). De rede begint met negen en bevat Jezus’ uitleg van de wet van Mozes. Hij spreekt over echtbreuk, het zweren van eden, geweldloosheid, het liefhebben van de vijan...
 • Boerenoorlog
 • AfbeeldingOorlog in 1899-1902 tussen Groot-Brittannië en de Boerenrepublieken: de Zuid-Afrikaansche Republiek en de Republiek van de Oranje Vrijstaat. Ook genoemd: de Vrijh...
 • Aprilbeweging
 • Beweging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tegen herstel van de katholieke hiërarchie (19e eeuw) Hevige reactie binnen de in april 1853 (‘Aprilstorm’) op het besluit de hiërarchie binnen de Nederlandse rooms-katholieke kerk te herstellen. Pius IX had hiertoe al in december 1851 beslot...
 • Verslavingszorg
 • AfbeeldingDeskundige zorg voor mensen die verslaafd zijn. Verslaving is de toestand waarin men zich niet meer het gebruik van verdovende, stimulerende of roesverwekken...
 • Abdij van Egmond
 • Afbeelding, vóór 920 door Dirk I gesticht als vrouwenklooster. Sinds 15 juni 922 centrum van door het bezit van de relieken van lokale heilige Sint Adalbert (gestorven...
 • Abdij Maria Toevlucht
 • AfbeeldingAbdij van de in Zundert (Noord-Brabant), een stichting van de in Tilburg. Het succes van Koningshoeven deed de gedachte ontstaan om nog meer kloosters ...
 • Blake, William
 • AfbeeldingDichter-ziener, illustrator en (grotendeels) uitgever van eigen werk (Londen 28.11.1757 - Londen 12.8.1827) Prenten en boekillustraties brachten hem al vroeg in aanr...
 • Synode
 • AfbeeldingKerkelijke vergadering. In het bestaat de generale synode uit afgevaardigden van de classes. De PKN kent ook een kleine synode, een soort samentrekking of conc...
 • Basisbeweging Nederland
 • Samenwerkingsverband van radicaal-vooruitstrevende en kerkvernieuwende basisgroepen en gemeenten. Voluit: Basisbeweging van Kritische Groepen en Gemeenten in Nederland (BBN). Basisgroepen en kritische gemeenten ontstonden met name aan het eind van de jaren zestig vanuit de toen heersende radicaa...
 • Contemplatie
 • AfbeeldingVertaling van het Griekse begrip'' theoria'', dat een belangrijke rol speelde bij de woestijnvaders en later in de . Het heeft betrekking op het ideaal van het vo...
 • Milieuprobleem
 • AfbeeldingVooral het in 1970 gepubliceerde rapport van de Club van Rome heeft ertoe geleid dat men zich over de hele wereld bewust is geworden van de schade die de mens aan het mi...
 • Inwendige Zending
 • van het in woord en daad. Dit begrip is ontstaan in het begin van de negentiende eeuw in Duitsland, toen men zich ging realiseren dat het niet voldoende was om onder de heidenen te bedrijven, maar dat het evenzeer nodig was het evangelie te brengen aan de ‘gedoopte heidenen’ in eigen omge...
 • Artikel 23 uit de Grondwet
 • AfbeeldingArtikel uit de Grondwet, dat handelt over het onderwijs in Nederland. Het eerste lid stelt dat het onderwijs een voorwerp van de aanhoudende zorg der reger...
 • Barok
 • AfbeeldingKunststijl die volgt op en maniërisme en daarmee de oriëntatie op de klassieke Oudheid deelt. De barok heeft echter meer oog voor plastische effecten en ste...
 • Exegese
 • AfbeeldingUitlegging of '''uitleg''' van teksten in het algemeen, en van de in het bijzonder. Vormen en methoden van uitleg die voor de moderne bijbelwetenschap kenmerkend zijn,...
 • Armenbijbel
 • AfbeeldingLaatmiddeleeuwse 'plaatjesbijbel', ook bekend onder zijn Latijnse benaming Biblia pauperum. Deze bijbel bracht met miniaturen, later ook houtsneden, een selectie van geb...
 • Nederlands Jongelingsverbond
 • AfbeeldingVerbond van jongelingsverenigingen. Het Nederlands Jongelingsverbond (NJV) werd opgericht in 1853 als vrucht van het Réveil. Bestaande jongelingsverenigingen sloten zich ...
 • Burke, Edmund
 • AfbeeldingBrits parlementariër, grondlegger van de politieke filosofie van het (Dublin 12.1.1730 - Beaconsfield 9.7.1797. Zijn geboortejaar is omstreden. Ook 1728 en 1729 worden ge...
 • Christen-socialisme
 • AfbeeldingInternationale stroming binnen het christendom die ontstond in de negentiende eeuw met de opkomst van het als sociale en politieke beweging. A...
 • Civil religion
 • AfbeeldingEngels voor: publieke godsdienst, een begrip dat is geïntroduceerd door Rousseau, in zijn ''Du contrat social'' (1763). Een omschrijving in zi...
 • Globalisering
 • AfbeeldingMondialisering – letterlijk: wereldwijd worden, een proces waarbij niet alleen op diverse vlakken (communicatie,  economie, techniek, wetenschap) nationale grenzen w...
 • Agt, Andreas Antonius Maria van
 • AfbeeldingKatholiek politicus (Geldrop 2.2.1931) Studeerde rechten in Nijmegen en was daarna werkzaam in de advocatuur, de ambtenarij en de wetenschap. Dries van Agt werd in j...
 • Aalberse, Petrus Josephus Mattheus
 • AfbeeldingKatholiek politicus (Leiden 27.3.1871 - Den Haag 5.7.1948) Aalberse volgde het gymnasium bij de jezuïeten in Katwijk en studeerde rechten te ...
 • Duplex ordo
 • AfbeeldingWijze waarop de theologische faculteiten aan openbare universiteiten in Nederland georganiseerd zijn. Sinds 1876 kent de Nederlandse wetgeving het onderscheid ...
 • Pacifisme
 • AfbeeldingInzet voor een duurzame vrede met het gebruik van een minimum aan geweld of zonder geweld. De term pacifisme heeft in de loop van de tijd verschille...
 • Antimilitarisme
 • AfbeeldingBeweging die zich keert tegen het houden en gebruiken van een leger. Het antimilitarisme bestrijdt het militaire apparaat, vaak in samenhang m...
 • Encycliek
 • AfbeeldingRondzendbrief, sinds de negentiende eeuw in gebruik als het meest gezagvolle document waarmee een zich over kerkleer en discipline richt tot de hele rooms-katholieke wer...
 • Doorgaande reformatie
 • AfbeeldingActiviteiten tot reformatie van de kerk binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) Activiteiten die men in de ondernomen heeft als gevolg van de ...
 • Nederlands Gereformeerde Kerken
 • AfbeeldingProtestants kerkverband. De Nederlands Gereformeerde Kerken zijn in 1967-1969 voortgekomen uit de Aan de scheiding lag een verschil in beleving van , en de ten grondsla...
 • Vaccinatie
 • AfbeeldingDode of verzwakte smetstof wordt in het lichaam gebracht om door vorming van antistoffen immuniteit tegen infectieziektes te veroorzaken. Op grond van nonchalance, ...
 • Friesch Dagblad
 • Regionale krant in Friesland, aanvankelijk van uitgesproken gereformeerde signatuur (opgericht in 1900, 1903) Voor het eerst verschenen op 6 januari 1900 als ''Provinciale Friesche Courant''. Het initiatief ging uit van het provinciaal comité van de in Friesland en de christelijke persve...
 • Anti-Revolutionaire Partij
 • AfbeeldingPolitieke partij opgericht in 1897. De Anti-Revolutionaire Partij is in 1897 opgericht. De 'antirevolutionaire of christelijk-historische richting’ is echter een halve eeu...
 • Kerk en Wereld
 • AfbeeldingVan 1945 tot 2003 centrum voor training en beraad van de , gevestigd op het landgoed De Horst te Driebergen. Sinds 2003 zet Kerk en Wereld haar werk voort als f...
 • Oosterhuis, Hubertus Josephus Gerardus Henricus
 • AfbeeldingHuub Oosterhuis is priester, theoloog en dichter (Amsterdam 1 november 1933) ‘Ik heb lang het gevoel gehouden dat ik te moeilijk ben, te zwaar,’ zei hij i...
 • Liedboek voor de kerken
 • AfbeeldingProtestantse liedbundel, waarin opgenomen zijn de'' Psalmberijming'' 1967 en 491 gezangen. Vanaf 1953 werkten de dichters Willem , Ad den , Klaas...
 • Schillebeeckx, Edward Cornelis Florent Alfons
 • AfbeeldingBelgisch katholiek theoloog;  (Antwerpen 12.4.1914 - Nijmegen 23.12.2009) In 1957 werd Schillebeeckx vanuit Vlaanderen hoogleraar ...
 • Mystiek
 • AfbeeldingKern van : de ontmoeting tussen en mens die zich onttrekt aan de menselijke logica. Dit werkelijkheidsgebied wordt verwoord in de mystieke literatuur, die gekenmerkt ...
 • Heilige Geest
 • AfbeeldingBezielende tegenwoordigheid en kracht van . Het christelijke  brengt God ter sprake als vader, zoon en geest. De uitwerking hiervan in de leer van de (vierde ee...
 • Pinksteren
 • AfbeeldingVan het Griekse ''pentekostè'': vijftigste (dag). Het kerkelijk feest, vijftig dagen na Pasen, ter herdenking van de uitstorting van de Heilige Geest over Jezus' leerlingen ...
 • Existentialisme
 • AfbeeldingFilosofische en culturele beweging uit het midden van de twintigste eeuw die met name in Duitsland en Frankrijk tot ontwikkeling kwam. De aanvankel...
 • Beerling, Reinier Franciscus
 • AfbeeldingNederlands filosoof (Gorinchem 7.4.1905 - Leiden 29.11.1979) Beerling was aanvankelijk journalist in Delft. Hij debuteerde als ...
 • Verzorgingsstaat
 • AfbeeldingSociaal-maatschappelijke organisatie waarbij de overheid de burgers direct of indirect bestaanszekerheid garandeert. Er zijn drie types. 1) Het liberale of Angel...
 • Willem I, koning
 • AfbeeldingWillem I Frederik (Den Haag 24.8.1772 - Berlijn 12.12.1843) Prins van Oranje Nassau, Koning der Verenigde Nederlanden en groothertog van Lu...
 • Kerk en Vrede
 • AfbeeldingChristen-pacifistische vereniging. http://www.kerkenvrede.nl/" >Kerk en Vrede werd op 8 oktober 1924 opgericht door de remonstrantse hoogleraar in de theologie J.J....
 • Pax Christi
 • AfbeeldingRooms-katholieke vredesorganisatie. Het Latijnse ''Pax Christi'', vrede van Christus, duidt op de vrede die geschonken wordt door , die, ofschoon zelf slachtoffer...
 • Bedevaart
 • AfbeeldingReligieus geïnspireerde individuele of collectieve tocht naar een . Het is een verschijnsel van sterk rituele aard dat een mondiale verspreiding kent. Mensen onderne...
 • Kevelaer
 • AfbeeldingKatholieke bedevaartplaats in Duitsland. Na een van Maria in 1642 is Kevelaer snel in populariteit gegroeid vanwege de vele genezingen die plaatsvonden bij een prent van...
 • Bevinding
 • AfbeeldingErvaring die christenen opdoen in hun relatie met in Engeland, de in Nederland en later de bevindelijk gereformeerden. Bevindelijke christenen beseffen dat niet de ken...
 • Ascese
 • AfbeeldingOefening, zowel lichamelijk (atletiek, krijgsmacht) als geestelijk (wijsheid, deugden). Christelijke schrijvers gebruikten het begrip sinds de tweede eeuw voor de per...
 • Moderne Devotie
 • AfbeeldingBeweging van innerlijke vernieuwing, rond 1375 vanuit Deventer ontstaan door de prediking van Geert . De onzekerheid tijdens het Westers versterk...
 • Kempis, Thomas a
 • AfbeeldingPriester, kopiist en schrijver (Kempen ca. 1380 - Zwolle 25 juli 1472) ‘In alle dingen heb ik rust gezocht, maar nergens gevonden, tenzij in een hoeksken met...
 • Social gospel
 • AfbeeldingChristelijk-sociale stroming binnen het Amerikaanse protestantisme die zich vooral bekommerde om de kwalijke gevolgen van verstedelijking en industrialisatie en die zich ...
 • Christelijk-Historische Unie
 • AfbeeldingPolitieke partij, opgericht op 9 juli 1908. Ontstaan door een fusie van de Christelijk-Historische Partij met de Bond van kiesverenigingen op christelijk-historische grondslag ...
 • Witte Donderdag
 • AfbeeldingDonderdag vóór , in de Goede week, de dag waarop het en de instelling van de worden herdacht. Tijdens de mis wast de celebrant bovendien, in navolging van voor ...
 • Kruisweg
 • AfbeeldingReeks afbeeldingen uit het lijden van , bedoeld om de gelovigen te helpen zich in de voorgestelde gebeurtenissen in te leven. De oorspro...
 • Goede Vrijdag
 • AfbeeldingHerdenking van het lijden en sterven van gevierd, maar wordt in de avond een gehouden, waarin het lijdensverhaal volgens het evangelie van Johannes wordt gelezen (de Jo...
 • Goede week
 • AfbeeldingWeek vóór , die begint op de zondag voor Pasen (). Al in de derde eeuw was de viering van de twee paasdagen uitgebreid tot een hele week, met , en paaszaterdag, ui...
 • Johannes XXIII
 • AfbeeldingAngelo Giuseppe Roncalli kwam uit een groot gezin van arme boeren (Sotto il Monte 25.11.1881 - Rome 3.06.1963) Deze nederige komaf zou hij tijdens zijn latere leven...
 • Vooruitgangsgeloof
 • AfbeeldingVooruitgangsgeloof baseert zich op het vertrouwen dat bij diep ingrijpende maatschappelijke problemen de economische groei, de techniek en de wetenschap on...
 • Passiespelen
 • AfbeeldingVorm van liturgisch drama, ontstaan in de Middeleeuwen en vanaf de dertiende eeuw overgeleverd. In passiespelen werden christelijke heilsfeiten, en vi...
 • Jezusfilm
 • AfbeeldingBioscoop- of televisieproductie waarin het leven en sterven van centraal staat; ook Christusfilm genoemd. De eerste film was ''The Passion Play of Oberammergau'' (V...
 • Geloof en wetenschap
 • Afbeelding (en geloven) en wetenschap (en verstand en weten), vertonen vele varianten. Deels tijdgebonden, wat ook geldt voor de discussies over hun verhouding tot elkaar. ...
 • Smits, Pieter
 • AfbeeldingTheoloog (Vlaardingen 18 augustus 1906 - Den Haag 27 maart 2002) Piet Smits werkte van 1937 tot 1948 als vrijzinnig hervormd predikant. Van 1958 tot 1976 was hij te Le...
 • Gospelmuziek
 • AfbeeldingOorspronkelijk de religieuze muziek die zich ontwikkelde uit de muziekcultuur van de negerslaven uit het Zuiden van de Verenigde Staten. Deze muzi...
 • Jackson, Mahalia
 • AfbeeldingAmerikaanse gospelzangeres (New Orleans 26.10.1911 - Chicago 27.1.1972) Mahalia Jackson leerde de kennen in de Plymouth Rock Baptist Church waar haar vader wa...
 • Jeugdliteratuur
 • Afbeelding Boeken die speciaal bestemd zijn voor kinderen en jongeren. De oudste jeugdboeken vormen de puriteinse kinderexempelen (sterfbed- en bekeringsverha...
 • Frankfurter Schule
 • AfbeeldingInterdisciplinair Duits onderzoeksinstituut. Het instituut werd uit particulier kapitaal bekostigd en ging op 3 februari 1923 in Frankfurt ...
 • Habermas, Jürgen
 • AfbeeldingDuits filosoof en socioloog (Düsseldorf 18.6.1929) Jürgen Habermas was leerling en assistent van . Toen met Adorno’s dood het Institut für Sozialforschung lan...
 • Alle-dag-kerk
 • Open kerk waar dagelijks korte godsdienstoefeningen worden gehouden (opgericht in 1932). De stichting Alle-dag-kerk in Amsterdam werd opgericht in 1932 op initiatief van A.J.P. Boeke uit Schoorl. De leidende gedachte was: vermoeide harten een sfeer van rust te geven, waardoor Gods geest de ...
 • Asielzoekers
 • AfbeeldingAls het om asielzoekers gaat, kunnen protestanten niet heen om de wet van Mozes (in het Bijbelboek Exodus), waarin de bescherming van de vreemdeling een voorwaarde wordt g...
 • Christelijk onderwijs
 • AfbeeldingSystematisch overbrengen van kennis en kunde vanuit een christelijke visie. In de klassieke oudheid werden geen ch...
 • Gereformeerd onderwijs
 • AfbeeldingSystematisch overdragen van kennis en kunde vanuit een gereformeerde visie. Van gereformeerd onderwijs was al sprake tij...
 • Calvinistische wijsbegeerte
 • AfbeeldingWijsgerige richting, vanaf 1926 tot ontwikkeling gekomen aan de (VU) en inmiddels internationaal vertakt. In 1935 kwam het tot de oprichting...
 • Duinkerken, Anton van
 • AfbeeldingLetterkundige, dichter en essayist (Bergen op Zoom 2.1.1903 - Nijmegen 27.7.1968) Pseudoniem van Willem Jan Marie Anton Asselbergs. Tijdens de opkomst van het&...
 • Belgische opstand
 • AfbeeldingBegrip dat zowel kan worden toegepast op de opstand van de Oostenrijkse Nederlanden tegen keizer Jozef II in de jaren 1789-1790...
 • Bloy, Léon
 • AfbeeldingKatholieke polemist (Périgueux 11.7.1846 - Bourg-la-Reine 3.11.1917) die op onverzoenlijke, quasi-profetische wijze de eeuwige waarheid van het katholicisme bezong en de hypo...
 • Amish
 • AfbeeldingAmerikaanse verzamelnaam voor zeer conservatieve . De amish zijn in 1693 voortgekomen uit een in Zuid-Duitsland en Zwitserland, waar Jakob Ammann vasthield aan strenge...
 • Buber, Martin
 • AfbeeldingDuitstalig filosoof van joodse origine, leverde met ''Ich und Du'' (1923) een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de dialogische filosofie (Wenen 8.2.1878 - Jeruz...
 • Delfgaauw, Bernard Maria Ignatius
 • AfbeeldingNeerlandicus en filosoof (Amsterdam 24.11.1912 - Haren 20.8.1993) Na zijn middelbare schooltijd op het Ignatiuscollege te A...
 • Arendt, Hannah
 • AfbeeldingDuits politiek filosofe (Hannover 14.10.1906 - New York 4.12.1975) Leerling van Martin en vestigde zich in 1941 in de Verenigde Staten. Zij werd bekend met Eichm...
 • Antropocentrisme
 • AfbeeldingOpvattingen die de mens als middelpunt stellen. Deze opvattingen zijn tamelijk gevarieerd. Bijvoorbeeld kan de Renaissance antropocentrisch genoemd worden teg...
 • Geuzenliederen
 • AfbeeldingVerzamelnaam voor de doorgaans anonieme liederen die hun ontstaan danken aan de en Philips van (mogelijk de auteur van het Wilhelmus). Het geuzenliedboek is eeuwenlang...
 • Jeugdzorg
 • AfbeeldingWeeshuizen vormen de oudste instanties van jeugdzorg; zij waren hard nodig in een tijd dat vele kinderen een of beide ouders verloren door sterfte. Zij boden ech...
 • Godsvrede
 • AfbeeldingWapenstilstand gedurende bepaalde dagen of een bepaalde periode, die door de gesanctioneerd wordt. Het gebruik ontstond omstreeks het jaar 1000 in ...
 • Eckhart, Johannes
 • AfbeeldingDuits denker (Hochheim 1260 - Avignon 1328) Eckhart doceerde als magister (Meister) te Parijs en Keulen, gaf leiding aan instellingen en trad op als spiritue...
 • Catharijneconvent
 • AfbeeldingMuseum te Utrecht, geopend in 1979. Het museum stelt zich ten doel de bezoekers de geschiedenis van de christelijke cultuur in Nederland te tonen door mid...
 • Kapitalisme
 • AfbeeldingBegrip met twee hoofdbetekenissen: 1. maatschappelijk systeem gebaseerd op particulier eigendom, ondernemingsgewijze productie en ‘vrije’ – dat wil zeggen: ni...
 • Beckett, Samuel Barclay
 • AfbeeldingIers toneelschrijver, romancier en dichter (Foxrock 13.4.1906 - Parijs 22.12.1989) Samuel Beckett werd geboren in een protestants gezin. Hij ging in 192...
 • Princeton Theological Seminary
 • AfbeeldingTheologische hogeschool van de Presbyteriaanse Kerk in de Verenigde Staten (zie ), opgericht in 1812. De doelstelling was om een verbinding te maken tusse...
 • Kleine Luyden
 • Begrip dat de bevolkingsgroep aanduidt die zich in de negentiende eeuw losmaakte van de Nederlandse Hervormde Kerk, uit bezorgdheid over de geestelijke koers van die kerk. De term is vooral gemunt door de gereformeerde leidsman Abraham Kuyper, om er de nederigheid van zijn achterban mee te ...
 • Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking
 • AfbeeldingStichting. De Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking is in 1964 is opgericht vanuit de gedachte dat niet alleen de overheid, maar ook particuliere en ...
 • Engel
 • AfbeeldingOnsterfelijke, door geschapen geest, genoemd in de heilige , onder andere in de brieven van . Het bestaan van engelen wordt afgeleid uit verhalen in het , waarin sprake...
 • Acculturatie
 • AfbeeldingBegrip afkomstig uit de sociale en culturele antropologie. Acculturatie is een sociaal proces waarin groepen individuen van een cultuur in langdurig contact treden met gro...
 • Beatles (The)
 • AfbeeldingBritse popgroep uit Liverpool, die van 1960 tot 1970 bestond. Vanaf 1962 in de bezetting als ''Fab Four'': Paul McCartney (1942), John Lennon (1940-1980), George H...
 • Antillen, kerken op de
 • Rooms-katholieke en protestantse kerken op de Antillen. Tussen 1631 en 1640 werden de Antillen veroverd door de West-Indische Compagnie (WIC). De WIC maakte van Curaçao een belangrijk slavenentrepot; pas in 1863 werd de slavernij afgeschaft. Met de WIC kwam de gereformeerde kerk, maar pog...
 • Economie en zondagsrust
 • AfbeeldingDe zondag als , als bijzondere dag anders dan de andere dagen van de week, is geen vanzelfsprekendheid meer. Het beoefenen v...
 • Economie (2008)
 • AfbeeldingOp het eerste gezicht zou je denken dat er binnen de protestantse kerken heel verschillend wordt gedacht over de economie. Toch zijn er belangrijke overeenkomsten als ...
 • Liter
 • AfbeeldingChristelijk-literair tijdschrift. Ontstond in 1998, toen en fuseerden. De redacties van beide tijdschriften wilden de krachten bundelen. In het medewerkersbestand, d...
 • Woordwerk
 • AfbeeldingChristelijk-literair tijdschrift, verscheen vanaf 1983 als uitgave van de auteursvereniging Schrijvenderwijs. Het wilde de literaire cultuur in protestan...
 • Bloknoot
 • Christelijk-literair tijdschrift. Werd in 1991 opgericht door Dirk Zwart (1962), aanvankelijk de enige redacteur Hij richtte ''Bloknoot ''op uit onvrede met het christelijk-literaire tijdschrift ''''. ''Bloknoot'' wilde ruimere aandacht schenken aan christelijke literatuur uit het verlede...
 • Openbaring
 • AfbeeldingCommunicatie, op velerlei manieren, van met de mensen. Het begrip openbaring kan zowel op de activiteit van de communicatie duiden als op de inhoud. Wat de inhoud ...
 • Absolutie
 • AfbeeldingVan het Latijnse absolutio: ontbinding, beëindiging. Begrip dat in de katholieke kerk staat voor vergiffenis, kwijtschelding. Zo werd het woord vanouds ook gebruikt ...
 • Geestelijke verzorging
 • AfbeeldingProfessionele begeleiding en hulpverlening aan mensen bij zingeving aan hun bestaan vanuit en op basis van geloofs- en levensovertuigingen. ...
 • Kerstboom
 • AfbeeldingHet gebruik om rond een spar te vieren, deed rond 1835 zijn entree in Nederland. Gegoede burgers volgden het Duitse voorbeeld. Werd de boom in christelijke kring aa...
 • Kerststal
 • AfbeeldingOok wel kerstkribbe of, meer prozaïsch, kerstgroep genoemd. Beeldengroep waarmee de geboorte van wordt uitgebeeld. Een kerststal bestaat minimaal uit een beeldje va...
 • Kerstmis
 • AfbeeldingKerstmis, letterlijk: Christusmis. Protestanten zeggen meestal: kerstfeest. Het feest van de geboorte van ). In Rome werd in de derde eeuw het kerstfeest bewust op 25 december ge...
 • Cantate
 • AfbeeldingVocaal muziekgenre, ontstaan in Italië aan het begin van de ter onderscheiding van de instrumentale sonate. Aanvankelijk waren wereldse teksten even talrijk...
 • Menswording
 • AfbeeldingOmschrijving van Jezus Christus als openbaring van God. Ook wel: incarnatie, letterlijk: vleeswording. De term is onder meer te vinden in Johannes 1:14, waar van wo...
 • Baptisten
 • AfbeeldingKerkelijke denominatie waarin het sacrament van de doop na het afleggen van geloofsbelijdenis een belangrijke rol speelt (ontstaan in 1611). Grieks: ''baptistein'' (d...
 • Zondagsarbeid
 • AfbeeldingZonder op enigerlei wijze naar het sabbatsgebod of de dag van ’ te verwijzen vaardigde keizer in 321 een wet uit, die werken op ‘de meest eerbiedwaardige dag van d...
 • Gnostiek
 • AfbeeldingReligieuze leer uit het begin van het christendom, die stelt dat een verlossend innerlijk weten (het Griekse ''gnosis'')  inzicht geeft in het ware wezen van hevige kritiek g...
 • Apocriefen
 • AfbeeldingVan het Griekse apokruphos: verborgen, geheim. Met apocriefen van het Oude Testament worden die vroegjoodse geschriften bedoeld, die wel behoren tot de canon van de...
 • Evangelie
 • AfbeeldingBegrip uit de . Van het Griekse ''euaggelion'': goed nieuws. In het komt deze term voor als aanduiding van ’ prediking van het (bijvoorbeeld ...
 • Andriessen, Hendrik
 • AfbeeldingNederlands componist en organist (Haarlem 17.9.1892 - Haarlem 12.4.1981) In zijn oeuvre in vele genres is een grote plaats weggelegd voor de katholieke muzi...
 • Tavener, John
 • AfbeeldingEngels componist (Londen 28.1.1944) Een van de bekendste vertegenwoordigers van wat ‘de nieuwe spiritualiteit’ heet. Nadat veel modernistische componisten (ca.1910-ca...
 • Godslastering
 • AfbeeldingBlasfemie, het opzettelijk beledigen van de godheid. Afhankelijk van de religieuze traditie kan dit nader worden gespecificeerd. Zo is godslastering vanuit chris...
 • Creationisme, Intelligent Design en protestantisme
 • Afbeelding en kunnen gekarakteriseerd worden als opvattingen die tot doel hebben een alternatief te bieden voor thans gangbare natuurwetenschappelijk...
 • Dostojevski, Fjodor Michailovitsj
 • AfbeeldingRussisch schrijver (Moskou 30.10.1821 - Sint-Petersburg 28.1.1881) Dostojevski geldt als een van de beroemdste negentiende-eeuwse klassieke Ru...
 • Sinterklaasfeest
 • AfbeeldingFeest dat ontstond rond de volksheilige Nicolaas van Myra, die leefde in de vierde eeuw en op 6 december overleed. In de Middeleeuwen werd Nicolaas groots ver...
 • Humanisme
 • AfbeeldingWereldbeschouwing die de menselijke waardigheid centraal stelt en de wereld uitsluitend met menselijke vermogens probeert te begrijpen. Het woord ‘humanisme’ is afgel...
 • Amnesty International
 • AfbeeldingInternationale organisatie die bevordert en schendingen ervan bestrijdt. De grondslag voor haar richtlijn is de Universele Verklaring van de Rechten v...
 • Feuerbach, Ludwig Andreas
 • AfbeeldingFilosoof, grondlegger van het achter de stoffelijke werkelijkheid. Toch is het denken over God niet zinloos. Theologie is eigenlijk antropologie: het...
 • Berger, Peter Ludwig
 • AfbeeldingAmerikaans socioloog van Oostenrijkse origine (Wenen 17.3.1929) Beïnvloed door de fenomenoloog Alfred Schutz en de theoloog Karl . Met Thomas publiceerde ...
 • Palestijnse kwestie
 • AfbeeldingStrijd tussen de Palestijnen en de Israeli om Palestina. De Palestijnse kwestie heeft een complex van oorzaken waarvan de stichting van de staat Israël in ...
 • Bijzonder onderwijs
 • AfbeeldingOnderwijs dat niet uitgaat van de overheid en niet volledig door de overheid wordt bekostigd. Bijzonder onderwijs vindt in Nederland zijn juridische basis ...
 • Magnificat
 • AfbeeldingHymne van , opgenomen in het van Lucas (Luc. 1: 46-55). Maria heft een lofzang aan, omdat de engel haar heeft aangekondigd dat ze de ter wereld zal brengen. De hy...
 • Advent
 • AfbeeldingAfgeleid van het Latijnse woord ''adventus'' (komst). Eerste vier weken van het in de christelijke kerken, voorafgaand aan het kerstfeest (), waarin de kerk de komst v...
 • Derrida, Jacques
 • AfbeeldingFrans filosoof (El-Biar 15.7.1930 - Parijs 9.10.2004) Doceerde in Parijs en verzette zich tegen de existentialistische gedachte dat de mens de oorsprong van al...
 • Antisemitisme
 • AfbeeldingHet woord ‘antisemitisme’ verscheen in de tweede helft van de negentiende eeuw. De term suggereert een afwijzing van alle ‘semieten’, terwijl het de facto enkel betrekkin...
 • Zionisme
 • AfbeeldingStreven naar de vestiging van een nationale joodse staat. Het zionisme werd  als politiek begrip voor het eerst gebruikt...
 • Munk, Kaj
 • AfbeeldingDeens, luthers ; eigenlijk Kaj Harald Leininger Petersen (Maribo 13.1.1898 - Silkeborg 4.1.1944) Kaj Munk werd vooral bekend door zijn vaak verfilmd toneelstuk ''Het Woor...
 • Bergson, Henri
 • AfbeeldingFrans wijsgeer (Parijs 18.10.1859 - Parijs 4.1.1941) Was jood van geboorte, maar neigde sterk naar het rooms-katholicisme, zonder ooit tot de katholieke kerk toe...
 • Beeldreligie
 • AfbeeldingIn 1964 zond de VARA een controversiële aflevering uit van het satirische programma ''Zo is het toevallig ook nog ’s een keer''. In het onde...
 • Christelijke opvoeding
 • AfbeeldingOpzettelijke en terloopse invloed op kinderen en jeugdigen, om ze te bewegen zich bij het bereiken van de volwassenheid of in de narijpingsfase (tot rond het der...
 • Evangelikalen
 • AfbeeldingAan het eind van de twintigste eeuw geïntroduceerde aanduiding van christenen binnen zowel evangelische groepen als gevestigde kerken. Evangelikalen leggen in ...
 • Smith, Adam
 • AfbeeldingSchots econoom en filosoof, bekend geworden als de ‘vader van de moderne economie’ (Kirkcaldy 5.6.1723 - Edinburgh 17.7.1790) Toen in 1976 ter gelegenheid van de tweehon...
 • Godsdienstfilosofie
 • AfbeeldingAcademische discipline die zich richt op rationele vragen rond en religie. Pas aan het eind van de negentiende eeuw werden aan de Nederlandse rij...
 • Bruegel de Oude, Pieter
 • AfbeeldingTekenaar en schilder (Breugel? ca. 1525 - Brussel 5.9.1569) Vernieuwer van de noordelijke traditie na Jeroen Bosch (ca. 1450-1516), st...
 • Alverzoening
 • AfbeeldingTheorie over de reikwijdte en de aard van de van de zonde der gehele wereld, beroept de leer van de alverzoening zich op argumenten ontleend aan Gods liefde, goedheid, he...
 • Lichaamscultuur
 • AfbeeldingZorg voor het welzijn van het lichaam. Vanaf 1900 ontstond een toenemende belangstelling voor het lichaam en lichamelijke activiteiten, die door de kerken niet onverdee...
 • Protestanten en spiritualiteit
 • AfbeeldingProtestanten weten niet altijd raad met de term spiritualiteit. Zij kennen het begrip van huis uit niet. Ze gebruikten vroeger uitdrukkingen als ’geestelijk leven’ of ‘gelo...
 • CV Koers
 • AfbeeldingChristelijk opiniemaandblad (opgericht in 1999) Ontstond uit een fusie van het progressief-reformatorische opinieblad Koers dat jarenlang geleid werd door onder meer Andr...
 • Secularisatie
 • AfbeeldingTerm die in de loop van de tijd op zeer verschillende manieren gebruikt. Niet alleen heeft men er verschillende verschijnselen mee aangeduid, maar de waardering voor...
 • Sint Nicolaas
 • AfbeeldingVolksheilige. Nicolaas (270 - 6.12.340) was bisschop van Myra, leefde rechtvaardig en stond voor de orthodoxe geloofsleer. Hij verd...
 • Reformatorisch onderwijs
 • AfbeeldingOnderwijs dat verbonden is met het reformatorische , dat gegrond is op het en ontleend is aan de . Eigen scholen voor re...
 • Doleantie
 • AfbeeldingBeweging in de Nederlandse Hervormde Kerk waaruit de Gereformeerde Kerken zijn ontstaan De Doleantie van 1886 was het gevolg van een conflict binnen de dat toen twe...
 • Methodisme
 • AfbeeldingChristelijke stroming die teruggaat op John Wesley. In november 1729 vormde Wesley in Oxford een kleine groep om samen het te lezen. De leden van d...
 • Antithese
 • AfbeeldingVan het Griekse antithesis, tegenstelling; wordt in de filosofie vooral verbonden met de filosofie van Hegel. Binnen de Nederlandse politiek en organisati...
 • Allerzielen
 • AfbeeldingGedachtenis(viering) in de katholieke kerk van alle overledenen, op 2 november, aan het eind van het . Het gebruik dateert uit de tiende eeuw, maar we...
 • Burgerschap
 • AfbeeldingHet is niet ongebruikelijk onder protestanten om te bidden voor de overheid. Dat lijkt een daad van onderdanigheid, maar dat is het niet. In de eerste plaats is he...
 • Hervormingsdag
 • Afbeelding 31 oktober, dag waarop wordt herdacht dat in 1517 volgens de traditie zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg aanbracht.     In het...
 • Ecologische theologie
 • AfbeeldingOpvatting binnen de theologie, waarbij een functie heeft in de wisselwerking tussen organismen en hun omgeving: als schepper is hij overal present en daagt hij u...
 • Wolkers, Jan
 • AfbeeldingSchrijver en beeldhouwer (Oegstgeest 26 oktober 1925 - Westermient, Texel 19 oktober 2007)   Jan Wolkers groeide op in een groot gereformeerd gezin, waar hij stil...
 • Dogmatiek
 • AfbeeldingLeer van de onmiddellijk geopenbaarde geloofswaarheid, die door het leergezag geldig verklaard is voor alle gelovigen. Ze heeft daarmee de status van een leer die geloofd en...
 • Plas, Michel van der
 • AfbeeldingKatholiek journalist, dichter en schrijver; pseudoniem van B.G.F. (Ben) Brinkel (Den Haag 23.10.1927) Michel van der Plas debuteerde als veelbelovend dicht...
 • Berg, Jan Hendrik van den
 • AfbeeldingPsychiater en cultuurfilosoof (Deventer 11.06.1914 - Gorinchem, 22 september 2012). Studeerde geneeskunde en specialiseerde zich onder H.C. Rümke in ...
 • Soevereiniteit in eigen kring
 • AfbeeldingOpvatting dat de geschapen werkelijkheid bestaat uit een pluriforme veelheid van ongelijke verschijnselen en levenskringen, elk met eigen aard,...
 • Paauwe, Jan Pieter
 • AfbeeldingPredikant (Smitshoek 18 oktober 1872 - Den Haag 6 juli 1956) Door toedoen van Jan Siebelinks – goeddeels – autobiografische bestseller ''Knielen op een bed violen'', waarin ...
 • Grote, Geert
 • AfbeeldingTheoloog en boeteprediker (Deventer oktober 1340 - Deventer 20 augustus 1384) Toen Geert Grote tien jaar oud was stierven zijn vader, die burgemeester van Deventer...
 • Zuidema, Sytse Ulbe
 • AfbeeldingCalvinistisch wijsgeer (Kampen 22 april 1906 - Amstelveen 28 september 1975) Zuidema studeerde wijsbegeerte aan de en de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Maar als ...
 • Sweelinck, Jan Pietersz
 • AfbeeldingComponist (Deventer mei 1562 – Amsterdam 12 oktober 1621) Vroeger, voor de invoering van de euro, waren veel Nederlanders bekend met zijn beeltenis. Die stond nameli...
 • Tweede Vaticaans Concilie
 • AfbeeldingVaticanum II. Oecumenisch in de zestiende eeuw: alle theologische en organisatorische aspecten van de kerk zijn door het wereldepiscopaat onder de loep ...
 • Beek, Abraham van de
 • AfbeeldingHoogleraar theologie (Lunteren 9 oktober 1946) Toen Bram van de Beek in 1965, inmiddels tweedejaars student , Lunteren verliet en in Utrecht op kamers ging wonen,...
 • Koning, Jan de
 • AfbeeldingPoliticus (Zwartsluis {Ov.} 31 augustus 1926 - Leiden 8 oktober 1994) Gezag kon je niet met regels en formaliteiten afdwingen, evenmin door een grote mond op te zetten ...
 • Engelbewaarder
 • AfbeeldingNaar vrome traditie een door aangewezen die waakt over een persoon of groep. Men spreekt ook wel van beschermengel. De traditie is al te vinden bij sommige . ...
 • Moderamen
 • AfbeeldingOrgaan dat belast is met de leiding van een (kerkelijke) vergadering. In de regel hebben daarin een voorzitter (preses) en secretaris () zitting, maar het ka...
 • Confessionele pers
 • Tijdschriften en kranten die zich baseren op een levensbeschouwelijk of godsdienstige overtuiging De confessionele pers vormt een subcategorie van de categorie ‘richtingbladen’ waartoe ook partijdagbladen en bladen met een uitgesproken politieke strekking behoren. In de meeste gevallen is...
 • Apostolische kerken en groeperingen
 • AfbeeldingKerken en groeperingen die hun oorsprong vinden in het werk van de Engelse predikant Edward Irving (1792-1834). Hij pleitte niet alleen v...
 • Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme
 • AfbeeldingInstelling die archief- en documentatiemateriaal verzamelt en ontsluit, en wetenschappelijk historisch onderzoek verricht en bevordert. Het Historisch Documentatiecentrum voor ...
 • Geld
 • AfbeeldingDe oudste vormen van geld, veelal metaal, werden door de staat of de tempel gemunt. In de (Deut. 14:25) staat bijvoorbeeld dat aan de Israëlieten is toegestaan het tiende ged...
 • Economie van het genoeg
 • AfbeeldingTerm die eind jaren zeventig van de twintigste eeuw werd geïntroduceerd in de kringen rond de . In Nederland werd ze uitgedragen door de econoom en de . De eco...
 • Donders, Petrus
 • AfbeeldingMissionaris, bekend geworden als Peerke Donders (Tilburg 27.10.1809 - Batavia 14.1.1887) In 1842, kort na zijn wijding tot , vertrok Petrus Donders als naar Pa...

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!