Actueel verleden
Het afgelopen jaar brak het ineens door naar een breed publiek: Big data. De een vindt het helemaal geweldig, een zegen voor onze gezondheid en onze portemonnee, de ander ziet vooral gevaren: waar blijft onze privacy?
Wat is goed bestuur? Het is een actuele vraag, gezien de recente parlementaire enquêtes over de woningbouwcorporaties, de Fyra en de redding van ROC Leiden. Een antwoord zou weleens kunnen liggen in ‘vier pilaren’, in de 17e eeuw door een predikant geformuleerd.
11 jun
Het kan verkeren. In 1965 werd de Algemene Bijstandswet (ABW) ingevoerd. Deze maakte na meer dan een eeuw een eind aan de Armenwet, die de eerste verantwoordelijkheid voor ondersteuning (de ‘bedeling’) van armen bij de kerken had gelegd.
'Naming and blaming', het lijkt een modern verschijnsel. Maar in de zestiende eeuw konden ze er ook al wat van, bewijst de werkwijze van Johannes Utenhove, die de Lutheranen van zijn tijd als ongastvrij wegzette.
Veel managers realiseren zich wel dat de vergrijzing gevolgen moet hebben voor de arbeidsmarkt, maar ze passen hun beleid daar niet op aan, concludeert Jan Knepper.
11 mei
Veelgehoord was in de activiteiten rond Bevrijdingsdag de boodschap: vrijheid spreekt niet vanzelf, je moet er wat voor doen! Maar wat is vrijheid en wat moeten we ermee?
<
1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...31
>