Actueel verleden
De hype rond Calvijn ligt nog maar net achter ons of die rond Darwin lijkt te beginnen. De Vrije Universiteit en andere instellingen grepen de geboorte van Johannes Calvijn, die vijfhonderd jaar geleden het levenslicht zag in Frankrijk, aan om de 'actualiteit' van Calvijn te beklemtonen. Met Darwin ligt het anders. In 1859 verscheen zijn Het ontstaan van de soorten, het boek dat anno 2009 zoveel ophef veroorzaakt in (protestants-)christelijk Nederland. Was dat ook zo toen het boek in 1859 verscheen?
Veel mensen hebben weinig oog voor twintigste-eeuwse protestantse kerkgebouwen. Men valt en bloc voor de pracht en praal van middeleeuwse, rooms-katholieke kerken en kijkt voorbij aan protestantse gebedshuizen. Die worden als sober en saai betiteld. Volkomen ten onrechte, meent kerkgebouwenspecialist Herman Wesselink.
Anne van der Meiden, pr-functionaris, preektijger en vrijzinnig protestant, wordt dit jaar 80. Zijn leven lang ijverde hij voor toegankelijkheid in het kerkelijk leven: dominees moesten niet met een aardappel in de keel preken, maar het kerkvolk toespreken zoals zij met hun vrouw praten: in gewone mensental.
<
1... 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  [31]  
>