Actueel verleden
Het calvinisme is uit. Hoe vaak hoor je als het gaat over de Nederlandse zuinigheid, soberheid en degelijkheid niet: ‘O ja, maar dat is onze calvinistische volksaard’ en dat is zeker niet positief bedoeld.
12 mei
Op 3 mei j.l. overleed, 78 jaar oud de uit Zuid-Afrika afkomstige predikant Mpho Ntoane. Hij liet de Nederlandse kerken de ware aard van apartheid zien.
In het Reformatorisch Dagblad van 29 april schreef D. Burggraaf een ontroerend stuk over zijn bezoek aan het concentratiekamp in Dachau. Daar in Dachau realiseerde hij zich op ellendige wijze deel te zijn van een geschiedenis die homoseksuelen heeft vervolgd en uit de samenleving heeft gestoten.
22 apr
Het toverwoord dat al zo’n vier jaar rondzingt op de arbeidsmarkt is flexicurity. Het woord werd voor het eerst gebruikt in Denemarken om er een nieuw model voor de organisatie van de arbeidsmarkt mee aan te duiden.
Op maandag 7 april 2014 stierf de theoloog Rudolf Boon. Hij werd 94 jaar oud. Een bijzonder theoloog, al was het maar omdat zijn wieg niet in een christelijk maar in een buitenkerkerkelijk gezin stond. Daardoor begreep Boon zowel de Verlichting als het atheïsme beter dan menig vakgenoot.
Tussen de socialistische en de neoliberale utopie loopt een gulden middenweg. Is dat misschien het Rijnlandmodel? Of de overlegeconomie? Hoe deze middenweg precies loopt is onderwerp van voortdurende discussies.
<
1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  ...31
>