Actueel verleden
De PKN zou een ‘tweede secularisatiegolf’ te wachten staan door een teruglopend aantal dopelingen. Volgens Rolinka Klein Kranenburg is dat geen nieuws. Maar evenmin reden voor pessimisme.
De in maart 2003 afgebrande Koningkerk in Haarlem uit 1927, ontworpen door Berend T. Boeyinga (1886-1969) was één van de beste en meest complete staalkaarten van gereformeerde kerkbouw en inrichting volgens Abraham Kuypers richtlijnen.
Hoewel ik in een stad geboren en getogen ben was merkwaardigerwijs een dorpsdominee een van mijn helden. Dat zit zo. In het nog vrijwel televisieloze begin van de jaren zestig luisterde ons gezin op zaterdagavond steevast naar de radio.
Voor het veranderen van levensovertuiging is durf nodig, daarom beginnen velen daar hooguit één keer in hun leven aan. Hoe anders verging het Henk van Gelre. Begonnen als katholiek kwam hij door zijn interesse in Nietzsche bij een herwaardering van christelijke waarden uit. Wim Berkelaar raakte gefascineerd door deze kleurrijke journalist.
24 feb
Het einde van het Landelijk Bureau DISK nadert. Niet iedereen zal weten waar DISK voor staat. Het is nu een eigennaam, maar was oorspronkelijk een afkorting van 'Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken.'
Niets is wat het lijkt. De veelgeroemde Nederlandse tolerantie blijkt bij nadere beschouwing niet alleen een houding van ruimhartige dulding ten opzichte van alles wat vreemd is, maar ook een nationalistisch vaandel om zich af te zetten tegen elementen van vreemde bodem.
<
1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  ...31
>