A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Christelijke Encyclopedie

Gewijzigd op 10-05-2012 15:54 by host Gecategoriseerd als Geen categorie
De boeken van het Oude en Nieuwe Testament vormen voor protestanten de belangrijkste bron voor het geloof. Het denken over God, geloof en bijbel en over de uitwerking ervan in de praktijk is terug te vinden in de theologie.

De verdeling van geld en goederen in de samenleving. Hoe werkt dat en hoe gaan mensen er mee om. Over arm en rijk, over rentmeesterschap en het beheren van de natuur.

Het menselijk denken over het bestaan, over de waarheid en over de verhouding tussen geloof en wetenschap. De uiteenlopende kijk van gelovigen en ongelovigen op het leven, op God en wereld.

Protestantisme is een verzamelnaam. De protestantse kerkgenootschappen, maatschappelijke organisaties en stromingen zijn niet te tellen. In dit overzicht, gebaseerd op de Christelijke Encyclopedie uit 2005, worden de verschillende richtingen, instituties en gebeurtenissen beschreven vanuit een historisch perspectief.

Het zijn en welzijn van mensen. Hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Over opvoeding en zorg, huwelijk en seksualiteit, geboorte en dood. In een wereld waar het gezin als ‘hoeksteen van de samenleving’ gaandeweg verandert in 'een reisgezelschap'.

De protestantse kerken hebben een eigen traditie ontwikkeld om God te dienen en te eren.Deze verscheidenheid komt tot uiting in de eredienst, in de ambten, in de feesten en de rituelen van het kerkelijk jaar.

Kunstenaars maken hun gedachten en gevoelens zichtbaar en tastbaar voor anderen. Prikkelend en verwarrend soms. In beeldende kunst, film, schilderijen, literatuur en muziek vind je ook terug wat mensen geloven.

De geschiedenis van het protestantisme is geschreven door personen van vlees en bloed. Dit overzicht geeft een korte levensbeschrijving van bekende protestanten, vaak markante persoonlijkheden, zowel uit het verre verleden als van vandaag de dag.

Het overdragen van kennis en kunde heeft onder protestanten altijd een voorname rol gespeeld. Onderwijs vanuit de eigen christelijke overtuiging heeft een grote vlucht genomen en gestalte gekregen in een rijk aanbod van scholen en opleidingen.

De samenleving vraagt om vormen van organisatie op verschillende bestuurlijke niveaus. Politiek houdt zich daarmee bezig vanuit verschillende visies op verdeling van macht, gebruik van geweld en de mogelijkheid om in vrede samen te leven.

Binnen en buiten de kerk zijn mensen, alleen of samen met anderen, bezig met de vraag naar God of het hogere. Spiritualiteit kent vele vormen. Soms staan christelijk geloof en andere vormen van spiritualiteit op gespannen voet.

De mens en zijn oorsprong: God en schepping of Darwin en evolutie. De wetenschap kent vele manieren om de werkelijkheid te benaderen en te begrijpen. Van diepgaande theorie tot hoogstaande technologie. 2

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!