A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Vollenhoven, Dirk Hendrik Theodoor

Gewijzigd op 10-09-2012 12:36 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten
Afbeelding
Reformatorisch filosoof (Amsterdam 1 november 1892 - Amsterdam 6 juni 1978)

Vollenhoven studeerde theologie en wijsbegeerte en promoveerde in 1918 op het proefschrift De Wijsbegeerte der Wiskunde van theïstisch standpunt. In dit boek werd al duidelijk dat Vollenhoven zocht naar een ‘Schriftuurlijke wijsbegeerte’. Deze verhoudt zich antithetisch tot andere wijsgerige stromingen.

De ‘Schriftuurlijke wijsbegeerte’ erkent God als schepper en acht de kosmos gebonden aan de door God gestelde wet, waaraan al het zijnde subject is. Vanaf 1926 kan Vollenhoven zich geheel aan deze wijsbegeerte wijden als hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Vollenhoven geldt met zijn zwager Dooyeweerd, Herman als de grondlegger van de calvinistische of reformatorische wijsbegeerte. Terwijl Dooyeweerd een brede systematische verantwoording geeft, oriënteerde Vollenhoven zich in toenemende mate historisch. Hij ontwikkelde vanaf 1946 de zogenaamd ‘probleem-historische methode’. Hiermee probeerde hij vaste denkpatronen (gegroepeerd in typen en tijdsstromingen) in de geschiedenis van de wijsbegeerte vast te stellen.

Vollenhoven werd in 1935 de eerste voorzitter (tot aan zijn emeritaat in 1963) van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte. Deze vereniging werd beschouwd als onderdeel van de ‘reformatorische beweging’ die streefde naar geestelijke verdieping van het gereformeerde leven. Vollenhoven stond met velen in contact die hierin actief waren, zoals Janse, Antheunis, Schilder, Klaas en Veenhof, Cornelis. De Vrijmaking van 1944 werd door hem beschouwd als een breuk in dit front. In 1950 publiceerde Vollenhoven het eerste omvangrijke deel over de Griekse filosofie van een beoogde serie Geschiedenis der Wijsbegeerte.

Auteur: R. Kuiper uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: K.A. Bril, Westerse denkstructuren (Amsterdam 1986) ; Johan Stellingwerff, D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978) Reformator der Wijsbegeerte (Baarn 1992)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!