A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Hindoeïsme

Gewijzigd op 23-10-2012 13:51 by host Gecategoriseerd als Spiritualiteit
Afbeelding
Conglomeraat van religies en stromingen, die thuishoren op het Indische subcontinent en zich in principe op de vedische geschriften oriënteren.

Deze religie kent een grote nadruk op het offer en het priesterschap (brahmanen). Hoewel er ook continuïteit is, is deze religie zo veranderd, dat men sinds de opkomst van de Upanishaden (geschriften vanaf de zesde eeuw v. Chr.) van hindoeïsme spreekt. In de Upanishaden wordt uitgesproken dat atman (brahman, oftewel: het diepste wezen van de mens) identiek is aan de eeuwige bron in de kosmos. Binnen het hindoeïsme zijn een tweetal hoofdstromen: de impersonalistische, waarin het goddelijke centraal staat, en de personalistische, waarin een persoonlijke god het hoogste is.

Bij de eerste stroming spreekt men van samsara, de kringloop der geboorten (reïncarnatie), waar de mens in blijft door het totale resultaat van zijn handelingen, zijn karma. Het doel van het leven is de bevrijding (moksha): vrij te komen van het rad der geboorten, zodat het atman kan opgaan in het brahman. Dit kan via het houden van de voorgeschreven ethische en religieuze regels (de dharma), of via een specifieke verlossingsweg, vaak yoga genoemd.

In de tweede stroming gaat het veelal om devotie (bhakti), waarin men streeft naar een liefdevolle relatie met de godheid, om eens te kunnen verblijven in de gelukzalige wereld van deze god. Vishnu en Shiva zij de twee bekendste goden. Van Vishnu zijn de avatara’s (nederdalingen op aarde) van belang: negen maal is hij verschenen om de mensheid te redden. Zijn bekendste incarnaties zijn Krishna en Rama. Zij beide spelen ook een rol in de twee grote epen, het Mahabharata en het Ramayana, waarin hun avonturen worden verhaald. Een deel van het Mahabharata is apart bekend geworden als de Bhagavad Gita.

De overgrote meerderheid van de hindoes woont in India (800.000.000). In de negentiende eeuw ontstond het neo-hindoeïsme, als reactie op het Westen, met uitingen als Arya-samaj, Ramakrishna-beweging en groepering rond Gandhi. Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw begon er vanuit India zending in het Westen, en werden diverse bewegingen en goeroes populair. Voorbeelden zijn de Hare Krishna-beweging, Bhagwan, Satya Sai Baba, transcendente meditatie en yogagroepen.

Auteur: R. Kranenborg uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: R. Kranenborg, Hindoeïsme (Kampen 1997) ; R. Kranenborg, Neohindoeïstische bewegingen in Nederland (Kampen 2002)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!