A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Althusius, Johannes

Gewijzigd op 18-01-2013 10:48 by host Gecategoriseerd als MP uitgelicht, Politiek en samenleving
Afbeelding
Duits calvinistische jurist en politieke filosoof (Diederhausen 1557 - Emden 12.8.1638)

Althusius was hoogleraar in de rechtsgeleerdheid te Herborn en stadsbestuurder van Emden. Althusius verwierp het absolutisme van vorsten, erkende de soevereiniteit van het volk en verdedigde het recht van verzet van het volk tegen een tiran. Althusius had niet alleen oog voor de rechten en plichten van steden en provincies, maar ook voor de niet-statelijke of private levensverbanden, zoals families en gilden.

Hij omschrijft de staat als ‘een imperium, rijk, res publica, en volk verenigd in een lichaam door overeenstemming van veel verbanden en andere lichamen, en samengebracht in een rechtsbestel. Want families, steden en provincies bestonden naar hun aard eerder dan rijken en zij liggen aan een rijk ten grondslag.’ Zijn Politica methodica digesta (1603, 1610, 1614) raakte in de vergetelheid maar werd rond 1880 herontdekt door Otto von Gierke en is een staatsrechtelijke rechtvaardiging van het staatsbestel van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Auteur: J.W. Sap uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: C.J. Friedrich, Politica methodice digesta of Johannes Althusius (Althaus) (Cambridge 1932) ; H. Dooyeweerd, De strijd om het souvereiniteitsbegrip in de moderne rechts- en staatsleer (Amsterdam 1950)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!