A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Antithese

Gewijzigd op 06-11-2012 17:57 by host Gecategoriseerd als Politiek en samenleving, Uitgelicht
Afbeelding
Van het Griekse antithesis, tegenstelling; wordt in de filosofie vooral verbonden met de filosofie van Hegel.

Binnen de Nederlandse politiek en organisatiewezen dankt de antithese zijn betekenis aan A. Kuyper. In meer specifieke zin muntte Kuyper het begrip antithese toen hij het neocalvinisme ontwikkelde. In 1892 sprak hij in een oratie (De verflauwing der grenzen) van een antithese tussen redding van een in zonde verloren mensheid door Christus en door evolutie. Tegenover de ‘machtige levensbeweging’ van de pantheïstische evolutiegedachte kon ‘alleen de beweging van een antithetisch leven’ gesteld worden. In deze zin gebruikte hij antithese ook toen hij als minister in maart 1904 de wijziging in de Wet op het hoger onderwijs verdedigde, die tot erkenning van de Vrije Universiteit zou leiden.

Echt weerstand riep Kuypers gebruik van antithese pas op, toen hij het begrip in de aanloop naar en tijdens de verkiezingsstrijd van 1905 ook politiek muntte. Hij gebruikte het toen, en opnieuw in 1909, om de confessionele coalitie te rechtvaardigen.

Auteur: J. Vree uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: C. Augustijn, J. Vree, Abraham Kuyper: vast en veranderlijk (Zoetermeer 1998)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!