A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Antropocentrisme

Gewijzigd op 08-02-2013 13:02 by host Gecategoriseerd als Filosofie, Uitgelicht
Afbeelding
Opvattingen die de mens als middelpunt stellen.

Deze opvattingen zijn tamelijk gevarieerd. Bijvoorbeeld kan de Renaissance antropocentrisch genoemd worden tegenover de meer theocentrische Middeleeuwen.

Een aanzienlijke rol speelde de zogenaamde copernicaanse revolutie, waarin het geocentrische wereldbeeld wegviel. Deze ontwikkeling zette zich in de volgende eeuwen verder door.

Vanaf ongeveer 1800 ging ook de theologie niet meer uit van de grote wereldbeschrijvende (metafysische) systemen, maar van de mens en zijn godsdienst (onder andere Schleiermacher).

De dialectische theologie (in het bijzonderGod, hebben verspeeld.

De term antropocentrisme fungeert ook in de milieudiscussie. Hier gaat het om de eenzijdige nadruk op de dominantie van de mens, tegenover het ecocentrisme, dat recht wil doen aan de zelfstandige waarde van de natuur in al haar levensvormen.

Auteur: H.W.de Knijff uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!