A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Aprilbeweging

Gewijzigd op 28-11-2013 11:05 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Beweging binnen de Nederlandse Hervormde Kerk tegen herstel van de katholieke hiërarchie (19e eeuw)

Hevige reactie binnen de Nederlandse Hervormde Kerk in april 1853 (‘Aprilstorm’) op het besluit de hiërarchie binnen de Nederlandse rooms-katholieke kerk te herstellen. Pius IX had hiertoe al in december 1851 besloten. In 1852 wees hij Utrecht aan als zetel van de aartsbisschop; ook zouden er bisdommen komen in Haarlem, Breda, Den Bosch en Roermond. De keuze voor Utrecht, het bolwerk van het Nederlands protestantisme, lag politiek gevoelig. Minister-president Johan Rudolf Thorbecke had gedacht dat overleg mogelijk was, maar werd verrast door de publicatie van de breve Ex qua die (4 maart 1853). Met het herstel van de hiërarchie verloor de katholieke kerk het missiekarakter dat ze sinds de Reformatie (1572) had gehad. Veel hervormden vreesden dat ze de greep op het vaderland zouden verliezen. Tientallen antikatholieke en antipapistische pamfletten en brochures zagen het licht. Koning Willem III nam verschillende petities in ontvangst, in totaal door 200.000 mensen ondertekend (terwijl in die tijd slechts 80.000 Nederlanders kiesrecht hadden). Toen hij op 15 april in Amsterdam een smeekschrift met 51.000 handtekeningen kreeg aangeboden, verklaarde hij publiekelijk dat hij zeer geschrokken was van het bericht uit Rome, maar met handen en voeten was gebonden aan de door hem zo verfoeide grondwet (1848). Hij putte echter moed uit de kinderlijke liefde van zijn volk: ‘Deze dag {is} den band tusschen het huis van Oranje en het vaderland nog hechter vastgesnoerd en dierbaarder aan mijn hart.’ Toen Thorbecke hiervan hoorde, bood hij het ontslag van zijn kabinet aan.

Auteur: Jurjen Vis uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Jurjen Vis en Wim Janse (red.), Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum 2002)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!