A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Baptisten

Gewijzigd op 18-12-2012 13:11 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Afbeelding
Kerkelijke denominatie waarin het sacrament van de doop na het afleggen van geloofsbelijdenis een belangrijke rol speelt (ontstaan in 1611).

Grieks: baptistein (dopen). Kerkelijke denominatie die om principiële redenen de in vrijwel alle kerken gepraktiseerde kinderdoop door besprenkeling weigert; zij zijn voorstanders van de bediening van het sacrament van de doop door middel van onderdompeling, na het afleggen van belijdenis van het geloof. De baptisten vinden hun oorsprong in 1611 toen Engelse dissenters de eerste baptistengemeente stichtten naar het voorbeeld van de eerste christengemeenten. Al snel verbreidde het baptisme zich over de gehele wereld. In totaal telt het vierendertig miljoen gelovigen, van wie de meeste woonachtig zijn in de Verenigde Staten (25 miljoen) en Engeland.

De baptisten stemmen in veel opzichten overeen met de doopsgezinden: zij kennen geen vastgelegde belijdenis; het avondmaal wordt gevierd als een gedachtenis- en gemeenschapsideaal. De baptisten verschillen van de doopsgezinden doordat bij hen de bijbel als het Woord van God onvoorwaardelijk gezag heeft. Verder is het baptistische denken sterk beïnvloed door het piëtisme.

Alleen gedoopten kunnen tot de gemeente behoren. Kinderen worden niet gedoopt, maar wel in de gemeente ‘opgedragen’. Het baptisme kent het congregrationalistische kerktype. De eredienst is over het algemeen niet strak geregeld en is sterk afhankelijk van de plaatselijke sfeer. Over het algemeen wordt eenmaal per maand het avondmaal gevierd.

In Nederland is de eerste baptistengemeente al in 1609-1610 in Amsterdam ontstaan. De eerste ‘echte’ gemeente werd in Gasselternijeveen gesticht. Al snel volgden meerdere gemeenten die zich voor het merendeel in 1881 verenigden in de Unie van Baptistengemeenten, met circa negentig gemeenten. In 1982 ontstond de Broederschap van Baptistengemeenten als organisatievorm van circa dertig gemeenten. Daarnaast bestaat er nog een groep van zelfstandige plaatselijke gemeenten. Het totale aantal gelovigen bedraagt ongeveer zeventienduizend. De Zevendedags Baptisten Gemeenten nemen in het baptisme een speciale plaats in. Zij beschouwen op grond van de bijbel de zaterdag als de geheiligde rustdag. Zij zijn in het zestiende-eeuwse Engeland ontstaan en vanaf 1877 met een klein aantal gelovigen in Nederland vertegenwoordigd.

Auteur: E.G. Hoekstra uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. Reiling, Gemeenschap der heiligen (Bosch en Duin 1964) ; J. van Dam, Geschiedenis van het baptisme in Nederland (Bosch en Duin 19792) ; J. Reiling, Heden en toekomst (Bosch en Duin 1980)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!