A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Beets, Nicolaas

Gewijzigd op 20-12-2012 16:40 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Vrijzinnig-hervormd theoloog (Ambt-Ommen 25 juni 1909 - Amsterdam 31 juli 1987)

Nicolaas Beets was de zoon van een apotheker. In 1833 ging hij theologie studeren in Leiden waar hij zes jaar later promoveerde. Tijdens zijn studie maakte hij kennis met het werk van de Engelse dichters Byron en Scott, in wier geest hij gedichten ging schrijven. In 1839 verscheen Camera Obscura, een verzameling humoristische schetsen en verhalen die naar het leven waren getekend. Bekend zijn geworden De familie Stasto, Een oude kennis, De familie Kegge en Een onaangenaam mensch in den Haarlemmerhout. Het boek, gepubliceerd onder het pseudoniem Hildebrand, bezorgde de 25-jarige student grote roem. Later in de negentiende eeuw, onder invloed van de Tachtigers, zou Beets echter worden verguisd.

In 1840, het jaar waarin Beets predikant in Heemstede werd, nam hij in het opstel De zwarte tijd publiekelijk afstand van zijn romantische gedichten. Er volgde een stroom van verzen die een huiselijk en godsdienstig karakter hadden, even braaf als ingetogen en liefelijk. 'Hoe kan iemand', vroeg Godfried Bomans zich later af, 'als jongeman van voor in de twintig een staaltje ironie en humor gelijk de Camera Obscura maken, en dan vijfenzestig overige jaren van zijn leven volkomen ernstig van de ene onbeduidendheid in de andere vallen?'

Het antwoord luidt dat de predikant de literator verdrong en belletrie afzwoer. In hetzelfde jaar dat hij de pastorie betrok, 1840, trouwde Beets met Aleida van Foreest, een kleindochter van de Leidse theoloog J.H. van der Palm die tijdens de Franse tijd minister van onderwijs was geweest. In 1842, twee jaar na diens dood, publiceerde Beets Leven en karakter van J.H. van der Palm.

In 1854 aanvaardde Beets een beroep naar Utrecht waar hij in 1875 hoogleraar aan de rijksuniversiteit werd. Binnen het orthodox-protestantisme was hij een van de leidende figuren van de ethisch-irenische richting. In die hoedanigheid kwam Beets in botsing met de radicale Kuyper die hij overigens in 1867 nog als predikant naar Utrecht had gehaald. In zijn sociale bewogenheid, onder meer tot uiting komend in het bestuurslidmaatschap van de Heldringstichtingen, toonde Beets zich een exponent van het Reveil.

Nicolaas Beets stierf in 1903, 88 jaar oud.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 31 oktober 2008

Verder lezen: P. van Zonneveld (red.), Het dagboek van de student Nicolaas Beets, 1833-1836 (Den Haag 1983) ; G.J.A. Bomans, Allerlei van en over de Camera Obscura (Oosterhesselen 1985)

Archieven: Archief-Beets, Universiteitsbibliotheek Leiden

Informatie op internet:Universiteit van Amsterdam

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!