A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Belgische opstand

Gewijzigd op 15-02-2013 10:57 by host Gecategoriseerd als Politiek en samenleving, Uitgelicht
Afbeelding
Begrip dat zowel kan worden toegepast op de opstand van de Oostenrijkse Nederlanden tegen keizer Jozef II in de jaren 1789-1790, als op de beweging van 1830 die leidde tot de afsplitsing van België van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, ontstaan tijdens het Wener Congres van 1815. Meestal wordt de naam Belgische opstand gebruikt voor de beweging die in 1830 leidde tot het uiteengaan van Nederland en België. In de jaren twintig van de negentiende eeuw kwam er steeds meer verzet tegen het absolutisme van koning Franse revolutie van 1830 gaf mede de stoot tot de opstand. De opvoering te Brussel op 25 augustus 1830 van La muette de Portici deed het vuur in de pan slaan. Door politiek geaarzel van koning Willem I en militair getreuzel van zijn zoon prins Frederik bestreek de opstand spoedig heel het latere België, met uitzondering van de citadel van Antwerpen.

Op 4 oktober 1830 riep een voorlopig bewind de onafhankelijkheid uit, die spoedig door andere landen werd erkend. De Tiendaagse Veldtocht (augustus 1831) was wel een militair succes, maar kon dankzij de interventie van de Fransen het tij niet meer keren. Nog ruim zeven jaar weigerde koning Willem I zijn goedkeuring aan de scheiding van België en Nederland. Eind 1838 kon hij zijn verzet niet langer volhouden en in april 1839 was het Verenigd Koninkrijk van Zuiden Noord-Nederland ten einde.

Auteur: J. Peijnenburg {uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: D.P. Blok e.a. (ed.), Algemene geschiedenis der Nederlanden, dl II (Weesp 1983); A.J.A. Smits, 1830. Scheuring in de Nederlanden, 4 dln (Kortrijk-Heule 1983-1999)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!