A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Bergrede

Gewijzigd op 19-12-2013 13:03 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie, Uitgelicht
Afbeelding
Begrip uit de bijbel. Redevoering die Jezus op een berg in Galilea heeft gehouden (Mat. 5-7) waarin hij het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde (Mat. 4:23). De rede begint met negen zaligsprekingen en bevat Jezus’ uitleg van de wet van Mozes. Hij spreekt over echtbreuk, het zweren van eden, geweldloosheid, het liefhebben van de vijand, het geven van aalmoezen, het bidden (waaronder het Onze Vader) en het vasten. Jezus roept zijn volgelingen op in vertrouwen op God te leven, Gods koninkrijk en gerechtigheid te zoeken, niet te oordelen en zich te hoeden voor valse profeten. Ten minste twintig uitdrukkingen in de Nederlandse taal zijn aan de bergrede ontleend, zoals: het zout der aarde zijn, zijn licht onder de korenmaat zetten, geen tittel of jota, de andere wang toekeren, wel de splinter in andermans oog zien en niet de balk in het eigen oog, en parels voor de zwijnen werpen. Er zijn verschillende opvattingen over de mate waarin de radicale voorschriften van de bergrede door christenen gehouden moeten worden. De Rooms-Katholieke Kerk stelt dat zij gelden voor de geestelijkheid en niet alle voor de gewone gelovigen. In het lutheranisme en het calvinisme meent men doorgaans dat de bergrede geldt in het privé-leven maar niet in de politiek (tweerijkenleer). Radicale protestanten zoals doopsgezinden hebben gepoogd de bergrede integraal toe te passen, met pacifisme als consequentie. Ook Leo Tolstoj en Mahatma Gandhi hebben zich door de bergrede laten inspireren.

Auteur: Riemer Roukema uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. Tigcheler, De bergrede. Matteüs 5-7 (Kampen 1983) M. den Dulk (red.), De bergrede. Steunpunt van de vrijheid (Zoetermeer 2001) G.H. ter Schegget, Een hart onder de riem. Over de bergrede (Baarn 2001) J. Stott, De boodschap van de bergrede. Een christelijke tegencultuur (Hoenderloo 2003)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!