A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Bergson, Henri

Gewijzigd op 23-11-2012 14:43 by host Gecategoriseerd als Filosofie, Uitgelicht
Afbeelding
Frans wijsgeer (Parijs 18.10.1859 - Parijs 4.1.1941)

Was jood van geboorte, maar neigde sterk naar het rooms-katholicisme, zonder ooit tot de katholieke kerk toe te treden. Bergson doceerde sinds 1900 aan het befaamde Collège de France. Zijn filosofie kenmerkt zich door een sterk antimaterialistische en antipositivistische inslag. De kern van zijn filosofie is dat het leven zich niet kwantitatief laat meten.

De levensstroom (élan vital) schept telkens nieuwe vormen van werkelijkheid en is onvoorspelbaar en vrij. De mens kent de wereld niet slechts rationeel, maar heeft tevens een hoger kenvermogen in de ‘intuïtie’, dat is het inzicht in het wezenlijke en levende in de werkelijkheid. De intuïtie combineert intellect en instinct en is als zodanig niet irrationeel.

Bergson stelt een open moraal tegenover een gesloten moraal. De open moraal vindt haar pendant in een open religie die haar hoogste vorm kent in de christelijke mystiek, welke zoekt naar de onuitsprekelijke liefde van God. Enkele van zijn belangrijkste werken zijn L’évolution créatrice (Parijs 1907) en L’énergie spirituelle (Parijs 1919).

Auteur: Wim Berkelaar uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: A. Vloemans, Bergson(Den Haag 1966)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!