A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Bijl, Anne van der

Gewijzigd op 19-06-2013 13:16 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Evangelist (Alkmaar 11 mei 1928)

Bijna alle levensbeschrijvingen vermelden Sint-Pancras als zijn geboorteplaats, maar Anne van der Bijl kwam ter wereld in Alkmaar, op 11 mei 1928. Kort na zijn geboorte vertrok het hervormde gezin naar het naburige Sint-Pancras waar Anne de school met de bijbel bezocht. Een dag voor zijn twaalfde verjaardag brak de tweede wereldoorlog uit. Door toedoen van de hoofdonderwijzer raakte Anne in de laatste oorlogsjaren bij het verzet betrokken. Hij bracht onderduikers weg en hielp tijdens razzia’s mannen aan een schuilplaats.

Na de bevrijding meldde Van der Bijl zich als vrijwilliger voor militaire dienst in Indië waar Soekarno in augustus 1945 de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Na te zijn opgeleid in Ermelo en Harderwijk vertrok Van der Bijl eind 1946 naar Indië waar hij in juli 1947 de eerste politionele actie tegen Soekarno’s Republiek Indonesië meemaakte. In de maanden die volgden – er gold een staakt-het-vuren maar de gevechten gingen door – werden Van der Bijl de ogen geopend. ‘Wij, Nederlanders, schoten bewoners van een land dood dat helemaal niet van ons was, waar we weg moesten, waar we niets hadden te zoeken.’

Vanwege zijn groeiende afkeer van de militaire expeditie kreeg Van der Bijl een kantoorfunctie. Hij bedreef ‘lijdzaam verzet’, maar loyaliteit met de jongens die op patrouille moesten deed hem toch weer de wapens opnemen. Tijdens de tweede politionele actie, eind 1948, begin 1949, trok Van der Bijls infanterieonderdeel naar Djokja, de hoofdstad van Soekarno’s Republiek. Een maand later raakte Van der Bijl gewond. Hij werd opgenomen in een ziekenhuis in Semarang waar hij diep onder de indruk kwam van de geloofsovertuiging van een franciscanerzuster, Patricia.

In juni 1949 teruggekeerd in Nederland kon Van der Bijl, zoals vele Indiëveteranen, moeilijk zijn draai vinden. Ook geestelijk was hij zoekende. Hij las veel in de bijbelen bezocht diensten van diverse kerkgenootschappen. In januari 1950, tijdens een stormachtige nacht, kwam de ommekeer. In de wind hoorde Van der Bijl de stem van zuster Patricia en gaf zich over: ‘Heer, als U me de weg wijst, zal ik U volgen.’ Hij wilde onmiddellijk terug naar Indonesië en een zendingsschool stichten, maar het liep allemaal anders. Het pad voerde eerst naar Schotland, naar het Glasgowse Bible Training Institute. Vervolgens reisde Van der Bijl in de zomer van 1955 naar het communistische Polen waar hij contact legde met de ondergrondse kerk. Evangeliseren was aanvankelijk zijn eerste doel, maar algauw kwam Van der Bijl tot de ontdekking dat de honger naar het geschreven Woord, naar opleiding en training, niet minder groot was. ‘Toen veranderde mijn rol van evangelist naar leraar en ging ik ook voor boeken zorgen, niet alleen bijbels, maar ook andere lectuur.’

Twee jaar later bezocht Van der Bijl Moskou, bijbels en geestelijke lectuur verborgen in een Volkswagen Kever die het beeldmerk zou worden van zijn zendingsorganisatie Kruistochten. In 1965 werkte Van der Bijl in China, drie jaar later reisde hij naar Tsjechoslowakije, kort nadat Sovjettroepen de Praagse Lente in bloed hadden gesmoord. De Nederlandse kerken distantieerden zich van Van der Bijls illegale activiteiten, de regimes achter het IJzeren Gordijn brandmerkten hem als spion van het Westen.

In de jaren zeventig richtte ‘Gods smokkelaar’, zoals de titel van Van der Bijls in 1967 verschenen autobiografie luidt, zich op landen in het Midden-Oosten. ‘Omdat,’ verklaarde hij, ‘het wereldconflict zich in de eindtijd zal toespitsen op Israël en de landen daar omheen.’ Ook Afrika en Latijns-Amerika werden werkterreinen van Van der Bijls stichting die eind jaren tachtig werd omgedoopt in Open Doors. Na de val van de Muur, in 1989, was de organisatie nauw betrokken bij de wederopstanding van het kerkelijk leven in het voormalige Oostblok. In 1999 werden tienduizenden bijbels verspreid in Noord-Korea waar het communisme nog steeds met ijzeren vuist regeerde. Een jaar later ging een miljoen bijbels naar China.

Stichting Open Doors, begonnen als eenmansonderneming van een bekeerde jongeman uit Sint-Pancras, is tegenwoordig in meer dan zestig landen actief. ‘In veel landen vinden nog steeds aanvallen op de kerk plaats. Daar moeten we heen,’ aldus Van der Bijl in 2001 in een interview. ‘Er is nog veel te doen.’

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 13 mei 2009

Verder lezen: Brother Andrew (with John and Elizabeth Sherill), God’s smuggler (New York 1967)

Informatie op internet:Transparant''

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!