A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Bonhoeffer, Dietrich

Gewijzigd op 28-12-2012 11:20 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Duits theoloog (Breslau 4 februari 1906 - Flossenburg 9 april 1945)

Dietrich Bonhoeffer was afkomstig uit een aristocratisch, Duits-burgerlijk milieu en ontpopte zich al jong als een briljant theoloog. Na zijn studie (op eenentwintigjarige leeftijd schreef hij zijn dissertatie over de kerk) werd hij vicaris in Barcelona en studeerde hij in New York.

Hij werkte als privaatdocent aan de universiteit en als studentenpredikant in Berlijn en was twee jaar predikant van de Duitse gemeente in Londen. Vanaf de opkomst van het Hitler-regime verzette Bonhoeffer zich zowel tegen het optreden van dat regime als tegen de meegaande houding van de kerken. Hij werd een leidend figuur in de *Bekennende Kirche, een alternatieve kerk voor de officiële rijkskerk. Zijn vele internationale oecumenische contacten gebruikte hij in het verzet tegen Hitler, waar hij vanaf 1939 daadwerkelijk aan deelnam.

In 1943 werd hij gevangen- genomen en twee jaar later ter dood gebracht. Bonhoeffer vestigde aanvankelijk zijn hoop op de kerk, maar werd daar uiteindelijk in teleurgesteld. Hij werkte in het verzet ook met mensen buiten de kerk en ontwikkelde zich zo, zoals zijn vriend Bethge in de ondertitel van zijn biografie aangeeft, van theoloog tot christen tot tijdgenoot. In de gevangenis schreef hij veel brieven, en vooral hierdoor heeft hij veel bekendheid gekregen. In deze brieven ontwikkelde hij allerlei nieuwe, revolutionaire ideeën over de wereld, het christelijke geloof en de kerk. Hij zocht naar een religieloos christendom en streed voor een kerk die er ‘voor de anderen’, voor de wereld is. Zijn ideeën hebben velen geïnspireerd. Hij is een van de weinige twintigste-eeuwse theologen die velen blijft boeien, misschien vooral door de in zijn leven en denken zichtbare verbinding tussen ‘spiritualiteit’ en ‘engagement’.

Auteur: G. Dekker uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Dietrich Bonhoeffer, Verzet en overgave – brieven en aantekeningen uit de gevangenis (Baarn 2003) ; Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer (Baarn 2002)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!