A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Breukelman, Frans Hendrik

Gewijzigd op 31-08-2012 20:05 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Predikant en theoloog (Rotterdam 1 december 1916 - Amsterdam 28 juni 1993)

‘Kijk,’ vertelde Breukelman eens, terugkijkend op zijn leven, ‘ik ben in nogal verdrietige omstandigheden groot geworden. Dat heeft mij m’n hele leven achtervolgd.’

Zijn vader en een van zijn zusters stierven aan een erfelijke hersenaandoening; zijn andere zuster had zware astma en overleed op haar drieëntwintigste. Breukelmans moeder werd geplaagd door hevige depressies. ‘Het is zo waanzinnig, de wereld is zo bedreigend, zo spookachtig.’

Toen zijn vader, een Rotterdamse boekhouder, stierf zat Breukelman in de vierde klas van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag. Zestien jaar, wanhopig, vol vragen. De Haagse remonstrantse predikant J.C.A. Fetter, bij wie Breukelman catechisatie liep, wees hem de weg naar de theologiestudie.

Na het hbs-b-diploma te hebben behaald en te zijn geslaagd voor het staatsexamen gymnasium ging Breukelman in 1936 theologie studeren in Leiden. Behalve hebreeuws en filosofie kon de studie hem niet bijster boeien, totdat hij de Kirchliche Dogmatik van proponentsexamen en toog naar Rijnsburg waar hij hulppredikant werd van predikant in Ritthem, op Walcheren, dat een jaar later door de geallieerden onder water werd gezet. Breukelman en zijn vrouw werden naar Veere geëvacueerd. In september 1945 konden ze weer naar Ritthem terugkeren.

Drie jaar later aanvaardde Breukelman een beroep naar Simonshaven, op Voorne Putten, waar hij twintig jaar zou blijven. Zijn pastorie werd het verzamelpunt van theologen en theologiestudenten die de bijbel in zijn letterlijkheid en eigenheid bestudeerden, uitgaande van de tweeëenheid van vorm en inhoud.

Wij, mensen, leerde Breukelman, moesten naar de tekst toe en Gods Woorden in al Zijn vreemdheid op ons laten inwerken. Dus niet de tekst naar ons toehalen, ter bevestiging van ons eigen gelijk. In dit alles schoot de in 1951 verschenen vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap volgens Breukelman ernstig tekort. Daarin was de klank van de bijbelse grondwoorden nagenoeg verstomd.

Nadat Breukelman in 1967 zijn doctoraal had behaald, werd hij een jaar later, op voorstel van Van Niftrik, benoemd tot wetenschappelijk hoofdmedewerker van de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Drang naar grondigheid en perfectionisme stond het voltooien van een proefschrift in de weg, maar ook Breukelmans radicale en tegendraadse opvattingen vormden een struikelblok. Die stuitten beoogd promotor M.A. Beek nogal tegen de borst.

In 1980 ging Breukelman met pensioen en zette zich aan de uitgave van theologische cahiers met instructies voor het zelfstandig lezen van bijbelteksten. Toen Breukelman in 1993, 76 jaar oud, overleed, waren drie cahiers verschenen. Een boek over Calvijn, waaraan hij al meer dan vijfentwintig jaar werkte, zag tien jaar later het licht, bezorgd door de Kamper theoloog Rinse Reeling Brouwer.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 5 juni 2009

Verder lezen: N.T. Bakker e.a. (red.), Opstellen aangeboden aan Frans Breukelman ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag (Kampen 1986) Y. Bekker e.a. (red.), Gesprekken met Frans Breukelman (Den Haag 1989)

Archief: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Vrije Universiteit

Informatie op internet:

Stichting Breukelman

Rens Kopmels

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!