A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Christelijk-Historische Unie

Gewijzigd op 10-04-2013 13:20 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Afbeelding
Politieke partij, opgericht op 9 juli 1908.

Ontstaan door een fusie van de Christelijk-Historische Partij met de Bond van kiesverenigingen op christelijk-historische grondslag in Friesland. De Cristelijk-Historische Partij was op haar beurt in 1903 gevormd door een fusie van de Vrij antirevolutionairen met de Christelijk-Historische Kiezerbond. Deze fusiepartners waren kort voor 1900 ontstaan uit verzet tegen de wijze waarop Christen Democratisch Appèl (CDA).

Auteur: Hans van Spanning uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Hans van Spanning, De Christelijk-Historische Unie 1908-1980; enige hoofdlijnen uit haar geschiedenis, dissertatie (Leiden 1988); Hans van Spanning, ‘Van vrij-antirevolutionairen naar Christelijk-Historische Unie’, in: George Harinck e.a. (red.) De Anti-revolutionaire Partij 1829-1980 ( Hilversum 2001)

Archief: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Vrije Universiteit

Afbeelding: Verkiezingsbiljet CHU, Tweede Kamerverkiezingen 1937

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!