A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Civil religion

Gewijzigd op 24-09-2013 16:31 by host Gecategoriseerd als Politiek en samenleving, Uitgelicht
Afbeelding
Engels voor: publieke godsdienst, een begrip dat is geïntroduceerd door Rousseau, in zijn Du contrat social (1763).

Een omschrijving in zijn geest: een complex van overtuigingen aangaande een transcendente werkelijkheid, dat de grondslag vormt voor zowel nationale integratie als voor individuele verantwoordelijkheid. In 1968 kwam de term opnieuw in de belangstelling, toen de godsdienstsocioloog R.N. Bellah hem gebruikte in relatie tot de Amerikaanse samenleving (Religion in America, 1968). Met betrekking tot Nederland wordt veelal aangenomen dat religieuze scheidslijnen het ontstaan van een publieke godsdienst hebben bemoeilijkt. Toch bestaan ook hier aanwijzingen voor de aanwezigheid van een publieke godsdienst, bijvoorbeeld rond de wording van de natie en in de negentiende eeuw. Daarin speelt een al dan niet boven geloofsverdeeldheid verheven christendom een belangrijke rol.

Auteur: H.-M.Th.D. ten Napel uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: L. Laeyendecker, ‘Publieke godsdienst in Nederland’, in: Sociologische Gids, XXIX, 5 (1982), 346-365

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!