A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Derrida, Jacques

Gewijzigd op 28-11-2012 16:12 by host Gecategoriseerd als Filosofie, Uitgelicht
Afbeelding
Frans filosoof (El-Biar 15.7.1930 - Parijs 9.10.2004)

Doceerde in Parijs en verzette zich tegen de existentialistische gedachte dat de mens de oorsprong van alle betekenis in de wereld is (zie existentialisme).

De mens is opgenomen in een niet door hemzelf geschapen netwerk van taal en tekens, waarvan Derrida (anders dan het structuralisme) de betekenis als onuitputtelijk zag (De la grammatologie, 1967).

Als differentiefilosoof wees hij erop dat de taal een bedrieglijk beeld schept van de werkelijkheid, die ongrijpbaar blijft voor ons begrippenapparaat (Marges 1972).

In het voetspoor van Heidegger en Nietzsche beschouwde Derrida de waarheid als iets wat ons altijd ontsnapt, ook al kunnen we de notie ervan niet missen (Éperons, 1972).

In zijn latere werk keerde hij terug naar zijn joodse wortels en het vraagstuk van de godsdienst, vooral in het perspectief van de negatieve theologie (Comment ne pas parler, 1987).

Auteur: G. Groot uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: R. Sneller, Het Woord is schrift geworden. Derrida en de negatieve theologie (Kampen 1998) N. van der Sijde, Het literaire experiment. Jacques Derrida over literatuur (Amsterdam/Meppel 1998)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!