A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Duplex ordo

Gewijzigd op 17-09-2013 09:38 by host Gecategoriseerd als Onderwijs, Uitgelicht
Afbeelding
Wijze waarop de theologische faculteiten aan openbare universiteiten in Nederland georganiseerd zijn. Sinds 1876 kent de Nederlandse wetgeving het onderscheid tussen een deel van de theologiebeoefening dat door de overheid wordt bestuurd, en een deel dat onder kerkelijke zeggenschap valt. In het eerste geval wordt de theologie gezien als ‘zuivere’ godsdienstwetenschap, terwijl de theologie als kerkelijke opleiding beoefend wordt vanuit de kerkelijke geloofstraditie.

De kerk sluit met de genoemde faculteiten een contract, waarin afspraken staan over invulling en eindtermen van de opleiding. Voorstanders van de duplex ordo onderstrepen dat zij deelname aan de theologie als een universitaire discipline van belang achten. De duplex ordo wordt onderscheiden van de simplex ordo, waarbij de theologische faculteit uitgaat van een bepaalde kerk.

Auteur: W. Verboom uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: P.A.H. de Boer en P.S. van Koningsveld, Honderd jaar ‘Uit Egypte’ (Leiden 1979)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!