A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Engel

Gewijzigd op 15-01-2013 17:25 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie, Uitgelicht
Afbeelding
Onsterfelijke, door God geschapen geest, genoemd in de heilige Schrift, onder andere in de brieven van Paulus.

Het bestaan van engelen wordt afgeleid uit verhalen in het Oude Testament, waarin sprake is van goddelijke boodschappers die aan mensen verschijnen. Volgens de traditie zijn de engelen ingedeeld in negen ‘koren’: cherubijnen, serafijnen, tronen, heerschappijen, vorsten(dommen), machten, krachten, aartsengelen en engelen. De traditie wil dat duivelsoorspronkelijk engelen waren, die in opstand kwamen tegen de heerschappij van God, zogeheten ‘gevallen engelen’.

Auteur: Katholiek Documentatiecentrum {uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!