A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Existentialisme

Gewijzigd op 14-05-2013 16:48 by host Gecategoriseerd als Filosofie, Uitgelicht
Afbeelding
Filosofische en culturele beweging uit het midden van de twintigste eeuw die met name in Duitsland en Frankrijk tot ontwikkeling kwam.

De aanvankelijke aanduiding ‘existentiefilosofie’ werd in 1929 gemunt door Fritz Heinemann.

Naarmate de verschillende wetenschappen zich vanaf de negentiende eeuw losmaakten van de wijsbegeerte, richtte de filosofie zich niet meer alleen op het algemeen geldige, maar ook op het persoonlijke en subjectieve. In het existentialisme naderde de filosofie de literatuur. De negentiende-eeuwse auteurs Tweede Wereldoorlog verbreedde het existentialisme zich met name in Parijs tot een brede culturele beweging, die zich ook in diverse kunstvormen (film, chanson) en in een levensstijl (zwarte kleding, rokerige keldercafés) uitte. Enerzijds lag daarbij de nadruk op de menselijke vrijheid: de mens ontwerpt steeds zijn eigen leven en neemt zijn verantwoordelijkheid. Anderzijds kwamen de meer duistere kanten van het leven naar voren: melancholie, angst, crisis, catastrofe, dreiging en dood. Het verbindende element lag in het zoeken naar authenticiteit.

Die dubbele levensbeschouwing van het existentialisme vond veel weerklank in de Europese theologie. In Frankrijk verstonden vertegenwoordigers van de Nouvelle Théologie zich met het existentialisme, terwijl in Nederland vooraanstaande hervormde theologen als G.C. van Niftrik en F.O. van Gennep en rooms-katholieke denkers als B. Delfgaauw en C.E.M. Struyker Boudier zich over dit denken bogen.

Zelfs gereformeerden ontkwamen niet aan het existentialisme, dat in deze kring evenwel fel bestreden werd, in het bijzonder door de filosoof S.U. Zuidema.

Auteur: Jan Dirk Snel uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Bernard Delfgaauw, Wat is existentialisme? Kierkegaard, Marcel, Jaspers, Heidegger, Sartre (Baarn 1979 10e druk) ; David E. Cooper, Existentialism. A Reconstruction (Oxford 1999 2e druk)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!