A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Friesch Dagblad

Gewijzigd op 03-07-2013 11:02 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Regionale krant in Friesland, aanvankelijk van uitgesproken gereformeerde signatuur (opgericht in 1900, 1903)

Voor het eerst verschenen op 6 januari 1900 als Provinciale Friesche Courant. Het initiatief ging uit van het provinciaal comité van de Anti Revolutionaire Partij in Friesland en de christelijke persverenigingen van Dokkum en Franeker.

De krant verscheen aanvankelijk twee keer per week; vanaf 3 juni 1903 dagelijks onder de naam Friesch Dagblad. De krant had aanvankelijk een uitgesproken gereformeerd karakter. Hendrik Algra was van 1935-1977 hoofdredacteur. In het eigen profiel paste dat het Friesch Dagblad tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog uit eigener beweging de uitgave staakte.

In de loop van de twintigste eeuw wijzigde het karakter en werd de krant een meer open, christelijk orgaan. In het begin van de eenentwintigste eeuw is het Friesch Dagblad de enige overgebleven zelfstandige regionale christelijke krant, die vooral heeft kunnen overleven door een grote mate van trouw van de abonnees. Sinds 2002 verschijnt naast het dagblad een weekeditie in magazineformaat.

In 2013 raakte de krant zijn status van enige zelfstandige regionale krant kwijt, omdat de exploitatie werd overgenomen door de NDC Mediagroep, uitgever van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. Reden daarvoor was de teruglopende advertentie-inkomsten als gevolg van de economische crisis. Het abonnee-aantal van het Friesch Dagblad nam juist licht toe.

Auteur: Derk Jansen uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Jubileumboek Friesch Dagblad. Verwondering en Dankbaarheid (Leeuwarden 1979) ; Klaas de Jong, Zij zullen het niet hebben. De geschiedenis van het Friesch Dagblad (Kampen 2003)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!