A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Geld

Gewijzigd op 29-08-2012 14:20 by host Gecategoriseerd als Economie en milieu, Uitgelicht
Afbeelding
De oudste vormen van geld, veelal metaal, werden door de staat of de tempel gemunt.

In de bijbel (Deut. 14:25) staat bijvoorbeeld dat aan de Israëlieten is toegestaan het tiende gedeelte van hun opbrengsten dat voor de dienst aan God bestemd is, te verzilveren om dat in Jeruzalem weer om te wisselen. De wisselaars die Jezus uit de tempel verdreef, zetten Romeins geld om in tempelgeld, waarmee onder andere duiven konden worden gekocht.

Geld komt in de bijbel als een bestaand verschijnsel voor, maar vrijwel nooit zonder ethische kanttekeningen. Zo mag geld als ruilmiddel worden benut om bijvoorbeeld voedsel of dieren te kopen, maar in het Oude Testament is land daarvan uitgezonderd. Mensen gaan naar Jezus’ woorden geldelijke waarden te boven. Zelf wordt hij voor dertig zilverlingen, de waarde van een slaaf, overgeleverd.

Materiële rijkdom wordt in de bijbel niet in zichzelf veroordeeld, maar het vragen van rente van armen en het opstapelen van geldelijke vermogens wordt uitdrukkelijk gelaakt. Deze ethische beperkingen houden verband met het besef dat geld niet tot de geschapen werkelijkheid behoort en mede daardoor gemakkelijk tot een eigen verzelfstandigd domein – mammon – kan uitgroeien.

In Lucas 16: 9-14 contrasteert Jezus het koninkrijk van God dan ook op diverse wijzen met de wereld waarin het geld regeert. Paulus noemt geldzucht de wortel van alle(rlei) kwaad (1 Tim 6:10).

Auteur: Bob Goudzwaard uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: John Kenneth Galbraith, Geld (Amsterdam 1996) Ulrich Duchrow & Franz J Hinkelhammert, Property for people, not for profit (London 2004) Alan Storkey, Jesus and Politics, Confronting the Powers (Grand Rapids 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!