A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Geloof en wetenschap

Gewijzigd op 13-03-2013 17:44 by host Gecategoriseerd als Uitgelicht, Wetenschap
Afbeelding
Geloof (en geloven) en wetenschap (en verstand en weten), vertonen vele varianten. Deels tijdgebonden, wat ook geldt voor de discussies over hun verhouding tot elkaar. Bijvoorbeeld maakt het voor de wetenschap verschil of ze te maken heeft met een geloof dat de Galileïen Darwin. Daarnaast bestaat de visie dat wetenschap en geloof onafhankelijk van elkaar zijn: ze bestrijken aparte domeinen en ze hebben uiteenlopende methoden, functies en talen. Een gedachte die bijvoorbeeld terug te vinden is bij Karl Barth en zijn volgelingen, en bij een aantal taalanalytici.  Mogelijkheden tot een dialoog worden vooral ontleend aan overeenkomsten tussen geloof en wetenschap. Er huist veel geloof in de wetenschap en veel weten(schap) in het geloof. Bovendien stuiten ze beide op grenzen: misschien kunnen ze elkaar aanvullen. De dialoog wordt bijvoorbeeld beoefend door Willem Drees, met zijn voorstellen tot constructieve consonantie, en door John Polkinghorne, met zijn ideeën over de communicatie van  informatie door filosofie, bijvoorbeeld het procesdenken, in de gnostiek en in deNew age-stroming.

Auteur: G.P.A. Dierick uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Willem B. Drees, Beyond the Big Bang: Quantum Cosmologies and God, Open Court, La Salle, Ill., Londen 1990 ; Gerard Dierick, Draait de aarde om de hemel? De verhouding wetenschap-geloof, belicht aan de hand van eigentijdse Nederlandse en Vlaamse auteurs, Best 1998

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!