A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Gereformeerd onderwijs

Gewijzigd op 27-02-2013 14:37 by host Gecategoriseerd als Onderwijs, Uitgelicht
Afbeelding
Systematisch overdragen van kennis en kunde vanuit een gereformeerde visie.

Van gereformeerd onderwijs was al sprake tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, door de nauwe band tussen scholen en gereformeerde staatskerk. Vanaf 1841 ontstonden in het koninkrijk de vrije gereformeerde scholen uit protest tegen de te zeer humanistisch-protestantse openbare school. De nieuwe scholen werden bekostigd door de afgescheiden gemeentes (zie Afscheiding). De naam ‘gereformeerd onderwijs’ werd daarna gebruikt voor scholen die verbonden konden zijn met de Christelijke Gereformeerde Kerken, met de kerkelijke volgelingen van de gereformeerde voorman Abraham Kuyper (Doleantie), of met de kerken van de Gereformeerde Gemeenten. Na de Vrijmaking van 1944 gingen de leden van de dan ontstane Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) pas vanaf 1952 over tot het landelijk stichten van eigen lagere scholen. Kenmerkend voor deze scholen is de godsdienstige overeenstemming, de driehoeksrelatie van gezin, kerk en school. Scholen waar uitgegaan wordt van het goddelijk gezag, de historische betrouwbaarheid van de bijbel, en waar de drie formulieren van enigheid door leerkrachten en ouders onderschreven dienen te worden. In 1950 startte in Enschede een gereformeerde onderwijzersopleiding. Vervolgens werden meerdere lagere scholen (vanaf 1985: basisscholen genoemd) en scholen voor voortgezet onderwijs, onderwijzeropleidingen en een sociale academie gesticht. Pas in 1968 werd een eigen school voor lager beroepsonderwijs gestart.

Mede als gevolg van ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) rond de eeuwwende, werd ook het toelatingsbeleid voor leerlingen meer open. Kinderen uit Christelijke Gereformeerde Kerken worden zonder meer toegelaten, en voor andere gereformeerde belijders van de protestantse kerken in Nederland is de toetssteen niet zozeer het kerklidmaatschap, als wel het persoonlijk belijden.

Auteur: S. Miedema  uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Kisjes, A.J. & P.A. te Velde (red.), Het gereformeerd onderwijs. Identiteitsbezinning (Kampen 1983) ; Niek A. Bakker, Dat er goede schoolmeesters zijn. Ontstaan en ontwikkeling van het gereformeerde kweekschoolonderwijs (Barneveld 2000) ; A.B. Dijkstra, Werelden apart? Leefstijlen van middelbare scholieren. (Assen 2002) A.B. Dijkstra & S. Miedema, Bijzonder gemotiveerd (Assen 2003)'''

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!