A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Globalisering

Gewijzigd op 24-09-2013 16:30 by host Gecategoriseerd als Economie en milieu, Uitgelicht
Afbeelding
Mondialisering – letterlijk: wereldwijd worden, een proces waarbij niet alleen op diverse vlakken (communicatie,  economie, techniek, wetenschap) nationale grenzen worden doorbroken of gerelativeerd, maar ook diverse verschijnselen op wereldschaal tot zelfstandige ontwikkeling komen.

Voorbeelden zijn de wereldmarkt, wereldburgerschap, transnationale ondernemingen (nationale grenzen overschrijdende ondernemingen), wereldkapitaal (kapitaal zonder nationale loyaliteit), en het WorldWideWeb internet).

Ook op het vlak van de consumptiestijlen (Mac-Donaldization) en muziekvoorkeuren (global hitparade) ontstaat voor velen een nieuwe bewustzijnsdimensie: the global awakening of mankind, het wereldwijd wakker worden van de mensheid, volgens het tijdschrift Time.

In de discussie over globalisering onderscheidt men veelal het proces en het project. Dit laatste staat voor het doelbewuste streven naar het wegvallen van alle nationale economische belemmeringen voor de doortocht van kapitaal en van transnationale ondernemingen, en voor het totstandbrengen van een zo uniform mogelijk 'geheel van rechts- en eigendomsregels.

Dit zogenaamd neo-liberale project met onmiskenbare trekken van kapitalisme, wordt zowel bewonderd (There Is No Alternative, TINA) als verguisd; zogenaamde andersglobalisten demonstreren vaak waar wereldleiders of wereldorganisaties bijeenkomen. Vanuit de kerken wordt erop gewezen, dat de christelijke gemeente al vanaf haar begin verschijningsvormen kent die gericht zijn op de gehele wereld (zie oecumene).

Anderzijds wordt veelal de globalisering als project gelaakt, met name waar die onder het voorteken staat van het overleven van de sterkste (survival of the fittest). Zo wijst Philip Wereldraad van Kerken, op het belang van het overleven van wat zwak is, in het perspectief van de heerschappij van Jezus als Herder-Koning (God’s own globalisation). 

Auteur: Bob Goudzwaard uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Leo Andringa, Ineke Bakker e.a., Economie in dienst van leven
, Oecumenisch Bulletin van de Raad van Kerken (Amersfoort 2002) ; Bob Goudzwaard, Globalization and the Kingdom of God, Kuyper-lecture 2000 (Grand Rapids 2002) ; Paul van Seters, Bas de Gaay Fortman & Arie de Ruijter (eds), Globalization and Its New Devides: Malcontents, Recipes and Reform (Amsterdam 2003)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!