A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Gnostiek

Gewijzigd op 18-12-2012 12:59 by host Gecategoriseerd als Spiritualiteit, Uitgelicht
Afbeelding
Religieuze leer uit het begin van het christendom, die stelt dat een verlossend innerlijk weten (het Griekse gnosis)  inzicht geeft in het ware wezen van kerkvaders hevige kritiek geleverd op de leerstellingen van de zogeheten gnostici. Tot aan de Tweede Wereldoorlog waren we voor onze kennis van de gnostiek voornamelijk aangewezen op deze vijandige beschrijvingen. Dit veranderde door de vondst van de grotendeels gnostische bibliotheek van Nag Hammadi, waardoor een veel genuanceerder beeld is ontstaan van zowel de gnostiek als het vroege christendom.

De simpele zwart-wittegenstelling van gnostische dwaalleer versus het ware christendom heeft plaatsgemaakt voor een beeld van het vroege christendom zelf als een complex geheel met vele schakeringen, waarbinnen  gnostische en niet-gnostische interpretaties van het evangelie naast elkaar konden bestaan.

Auteur: Wouter J. Hanegraaff uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Hans Jonas, Het gnosticisme (Utrecht/Antwerpen 1963) ; Roelof van den Broek, De taal van de gnosis. Gnostische teksten uit Nag Hammadi (Baarn 1986) ; Michael Allen Williams, Rethinking ’Gnosticism’. An Argument for Dismantling a Dubious Category (Princeton 1996) Roelof van den Broek & Wouter J. Hanegraaff (eds.), Gnosis and Hermeticism from Antiquity to Modern Times (Albany 1998)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!