A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Godsdienstfilosofie

Gewijzigd op 16-11-2012 18:22 by host Gecategoriseerd als Filosofie, Uitgelicht
Afbeelding
Academische discipline die zich richt op rationele vragen rond geloof en religie.

Pas aan het eind van de negentiende eeuw werden aan de Nederlandse rijksuniversiteiten leerstoelen voor godsdienstwijsbegeerte en wijsgerige ethiek ingesteld. Haar thematiek is echter al veel ouder. In de middeleeuwen vormde de vraag naar de verhouding van geloof en theologie tot het redelijk menselijk denken (Fides et ratio) een belangrijk thema. Staan de geopenbaarde geloofswaarheden en filosofie los van elkaar of kunnen zij geheel of gedeeltelijk samenvallen?

Sinds de Verlichting (achttiende eeuw) en de opkomst van de moderne natuurwetenschap werd de vraag naar de redelijkheid van het geloof urgent: kan het geloof rationeel worden gerechtvaardigd of minstens plausibel gemaakt? Hoe valt het bestaan van een algoede en almachtige God te rijmen met het kwaad en het lijden in de wereld (Theodicee)? Is het christelijke godsbegrip innerlijk wel consistent (Theïsme)? Bij de beantwoording van dergelijke vragen kan de moderne godsdienstfilosofie als onderdeel van ofwel de theologie ofwel de filosofie worden beoefend.

In het eerste geval is de godsdienstfilosofie als wijsgerige theologie overwegend theïstisch. Belangrijke doeleinden zijn naast verheldering en constructieve evaluatie van geloofsovertuigingen, ook de verantwoording daarvan tegenover kritiek vanuit de wijdere cultuur. Dit laatste door aan te tonen dat deze kritiek op filosofische gronden ontoereikend is (negatieve apologetiek, A. Godsdienstwetenschap betekenisverheldering en/of kritische evaluatie van het geloof ten doel stelt. Afhankelijk van de filosofische oriëntatie van de godsdienstfilosoof kan in beide gevallen de benadering neutraal analyserend zijn en gericht op de waarheidsvraag; constructief betrokken en gericht op dieper inzicht, dan wel beschouwelijk en gericht op begrijpelijkheid.

Auteur: Andy F. Sanders [uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)]

Verder lezen: Ch. Taliaferro, Contemporary Philosophy of Religion (Oxford 1998) M. Peterson e.a., Reason & Religious Belief (Oxford 2003)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!