A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Goudzwaard, Bob

Gewijzigd op 23-01-2013 13:28 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Politicus en econoom (Delft 4 april 1934)

Zijn geboortehuis stond aan de Delftse Grote Markt, op steenworpen van de Nieuwe Kerk en het stadhuis, vlakbij het standbeeld van Hugo de Groot.

‘De nabijheid van zowel het stadhuis als de Nieuwe Kerk,’ zei Goudzwaard later, ‘symboliseerde de ruimte tussen “kerk en staat” waarin ik me in mijn verdere leven zou bewegen.’

Het gezin behoorde tot de Gereformeerde Kerken, maar ging in 1944 met de Vrijmaking mee. gedoopt.

In 1946 verhuisde het gezin naar Den Haag waar Bob naar de hbs ging. Vijf jaar later ging hij economie studeren aan de Rotterdamse Economische Hogeschool waar hij, naast zijn reguliere studie, colleges calvinistische wijsbegeerte bij Anti-Revolutionaire Partij. In 1965 werd hij medewerker van fractieleider Bouke Roolvink, om twee jaar later zelf kamerlid te worden.

Goudzwaard werd ook lid van de Groep van Achttien die de mogelijkheden ging verkennen van samenwerking tussen ARP, KVP en CHU. Aansluitend had hij zitting in de Contactraad die op een fusiepartij ging aansturen, wat zou leiden tot de oprichting van het CDA.

In 1971 verliet Goudzwaard, inmiddels gepromoveerd, de Tweede Kamer en werd hoogleraar economie in de subfaculteit sociaal-culturele wetenschappen van de Vrije Universiteit.

Vlak voor zijn benoeming benaderde EVP, maar werd geen lid omdat de partij zich te nadrukkelijk als christelijk-evangelisch profileerde.

Kerkgenootschappelijk was inmiddels ook een en ander veranderd. De scheuring, eind jaren zestig, in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken had het gezin Goudzwaard in het kamp van de Nederlands Gereformeerde Kerken doen belanden. Hij woonde in Schoonhoven en behoorde bij de kerkelijke gemeente Langerak die van de ene op de andere dag door de synode werd uitgestoten. ‘Toen we wakker werden bleken we “buiten-verband” geworden te zijn, de latere Nederlands Gereformeerde Kerken.’ Later, na een verhuizing naar Driebergen, zou Goudzwaard zich bij de plaatselijke Samen op Weg-gemeente aansluiten.

In de tweede helft van de jaren tachtig propageerde Goudzwaard, samen met Harry de Lange, 'de economie van het genoeg'. De beide economen hekelden het blinde vertrouwen in vooruitgang door economische groei, die in ernstige milieuverontreiniging en grote welvaartsongelijkheid twee grote kwaden had gebaard, zowel nationaal als mondiaal.

In het boek Genoeg van te veel, genoeg van te weinig zette het duo de grondbeginselen van een duurzame, niet-restrictieve wereldeconomie uiteen. Die brak met de 'afgeplatte' sjibbolets van behoeftenbevrediging en winstmaken en stelde zich open voor een verantwoordelijkheidsethiek die wortelde in het bijbelse begrip van goed rentmeesterschap.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 16 september 2009

Verder lezen: Herman Noordegraaf en Sander Griffioen (red.), Bewogen realisme. Bij het afscheid van Bob Goudzwaard (Kampen 1999)

Informatie op internet: Parlement & Politiek

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!