A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Graal

Gewijzigd op 23-10-2012 13:47 by host Gecategoriseerd als Spiritualiteit
Afbeelding
Magische schaal die een centrale rol speelt in de Conte du Graal (ca. 1182) van Chrétien de Troyes.

De schaal zou door Jezus gebruikt zijn bij het Laatste Avondmaal, en vervolgens door Jozef van Arimatea om het bloed van Jezus aan het kruis op te vangen. Hij dient onder meer als heilige bewaarplaats van een hostie en staat symbool voor christelijke nederigheid en naastenliefde. De graal bevindt zich in een burcht in het middelpunt van een mythische wereld, waarnaar de ridder Perceval een zoektocht (queeste) onderneemt. Het Franse verhaal vormde het uitgangspunt voor vele teksten in allerlei Westeuropese talen, onder andere het Middelnederlands (Queeste van den grale), waarin ridders van koning Arthur op zoek gaan naar het geheim van de graal. Ook na de Middeleeuwen bleef de graal kunstenaars inspireren, zoals de componist Richard Wagner.

Auteur: A. Janse uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. Janssens, De graal en de ridders van de ronde tafel (Leuven 1995)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!