A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Haagsch genootschap

Gewijzigd op 31-08-2012 09:54 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis
Vereniging, in 1785 opgericht als ‘het Haagsche Genootschap ter verdediging van de voornaamste waarheden van den christelijke godsdienst inzonderheid tegen derzelven hedendaagschen bestrijders’.  

Het Haagsch Genootschap besloot dat het ‘telkens als er een godsdiensthonend werk verscheen, een eereprijs voor de weerlegging zou uitloven’. Zo werden er tussen 1785 en 1835 130 verhandelingen bekroond. De strijd ging voornamelijk tegen modernen en rationalisten, loochenaars van de drie-eenheid en van engelen. In de loop van de negentiende eeuw is het Haags Genootschap van richting veranderd tot het in zijn tegendeel omsloeg en een vrijzinnig-protestantse kleur kreeg. Het genootschap onderhoudt vier bijzondere leerstoelen te Utrecht en Groningen.

Auteur: A.R.T. de Vos uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen:  J.P. Heering e.a., Op de bres. 200 jaar Haagsch Genootschap tot verdediging van de christelijke godsdienst (1785-1985) (Zoetermeer 1985)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!