A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Hegger, Herman Johannes

Gewijzigd op 23-08-2012 19:46 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Priester en predikant (Lomm 19 februari 1916 - 20 augustus 2012)

De jeugdjaren van Herman Hegger stonden grotendeels in de schaduw van zijn dictatoriale en gewelddadige vader. Herman en zijn elf broers en zussen, waarvan er drie jong stierven, waren als de dood voor hem. ‘Nog hoor ik hem,’ schreef hij in 1955 in zijn autobiografie Mijn weg naar het licht, ‘tegen mijn oudste zus zeggen: “Pas op, of ik breek je benen!” In mijn kinderverbeelding twijfelde ik er niet aan of hij zou dit ook doen als wij niet wilden gehoorzamen.’ Hermans moeder was echter de zachtheid zelve. Hij had haar hartstochtelijk lief. Maar ze stond achter haar man, prees hem. ‘Vader had inderdaad grote capaciteiten,’ moest Hegger later bekennen. ‘Een sterke geest, wijsgerig aangelegd.’

Herman Johannes Hegger werd in 1916 geboren in het dorpje Lomm, onder de rook van Venlo. Toen hij elf jaar was begon hij tegen iedereen die het maar wilde horen te zeggen dat hij priester wilde worden. Zijn oudste broer had dat voornemen ook gehad, maar zag er ten slotte van af. Herman hield vol en vertrok in 1928 naar het seminarie in het Zuid-Hollandse Haastrecht. Na vijf jaar, met het einde van de studie in zicht, hield hij het echter voor gezien en kwam naar huis.

Maar de geest van ascese en heiligheid kreeg Herman algauw weer in de greep. In september 1933 zette hij zijn priesteropleiding voort in het Belgische Maaseik. Een jaar later deed hij zijn intrede in het redemptoristenklooster in Den Bosch, om in 1935 naar Roermond te vertrekken waar hij filosofie ging studeren. Twee jaar later verhuisde Hegger naar Wittem, ook in Limburg, waar de theologiestudie op een bittere teleurstelling uitdraaide. ‘Als filosofen waren wij gewend om steeds de argumenten op hun innerlijke waarde te beproeven,’ schreef hij later. ‘Maar hier, bij de theologie, kwamen we te staan voor de gezagskwestie. Hier werd geloof van ons gevraagd.’

De studie viel Hegger dermate zwaar dat hij in 1940 overspannen raakte. Toen er na anderhalf jaar nog maar weinig verbetering was opgetreden raadde zijn psychiater hem diepgaand en langdurig zelfonderzoek aan. Hij moest afdalen in zijn onderbewuste zielenleven. ‘Ik moest doordringen tot in de uiterste schuilhoeken van de voorbijgegane jaren.’ Ondertussen werd Hegger tot priester gewijd, maar de vele confronterende levensvragen van zijn zelfanalyse vervreemdden hem meer en meer van de rooms-katholieke kerk – van haar dogma’s die voor twijfels geen enkele ruimte boden. In 1947, midden in deze zoektocht, werd Hegger naar Brazilië uitgezonden waar hij een lectoraat in de filosofie ging bekleden. Zijn geestelijke queeste ging aan de andere kant van de wereld onverminderd verder en leidde na een jaar tot zijn uittreding uit de rooms-katholieke kerk. Hegger verliet het klooster en zocht zijn toevlucht in de theologische faculteit van de methodistenkerk in Sao Paulo.

Na enkele maanden kwam hij in contact met een Nederlandse, gereformeerde familie die hem op de vacature van evangelisatiepredikant in het Vlaamse Denderleeuw wees. Teruggekeerd in Europa werd Hegger in de vacature benoemd, op voorwaarde dat hij zich eerst nog meer in de protestantse theologie zou bekwamen. Na een jaar lang aan de Vrije Universiteit in Amsterdam college te hebben gelopen werd Hegger in september 1951 in Denderleeuw bevestigd als predikant in de gereformeerde kerken. Zijn breuk met de roomse kerk beschreef en verdedigde hij in twee boeken: Mijn weg naar het licht en Moeder, ik klaag u aan!, die respectievelijk in 1955 en 1958 verschenen.

Hegger diende Denderleeuw acht jaar lang, tot 1959. Een jaar later richtte hij de stichting In de Rechte Straat (IRS) op die zowel pastorale als materiële steun bood aan uitgetreden rooms-katholieke geestelijken. Hegger bood ze onderdak in zijn Kortenhoefse woning die algauw te klein werd. In 1962 kocht hij in Velp een villa die hij ‘De Wartburg’ doopte en tot centrum maakte van de verbreiding van het reformatorische gedachtegoed, in woord en geschrift. Dit ging in toenemende mate gepaard met kritiek op de gereformeerde kerken die zich, in de maalstroom van de jaren zestig, volgens Hegger overgaven aan theologische nieuwlichterij. Bij woorden alleen bleef het niet. In 1967 was Hegger een van de oprichters van de Evangelische Omroep. Tien jaar later verliet hij de gereformeerde kerken en werd hervormd, hoewel hij zich ‘geestelijk helemaal één voelde met de gereformeerde gemeenten.’ Omdat Hegger echter van oordeel was dat kerkelijke afscheidingen verwerpelijk waren sloot hij zich bij de hervormde kerk aan. Hij vroeg het moderamen hem preekbevoegdheid te verlenen, maar een antwoord bleef uit. In 2004, toen de PKN van wal stak, deed Hegger opnieuw een verzoek. Het werd twee jaar later, in zijn 91e levensjaar, gehonoreerd.

In Vader, ik klaag u aan!, verschenen in 2003, nam veelschrijver Hegger de rechterflank van de gereformeerde gezindte op de korrel. Hij constateerde er dezelfde grondfout als waarmee hij zelf een halve eeuw eerder in de katholieke kerk had geworsteld. Een autoriteit van ‘ware gelovigen’ stond een open gesprek over bijbel en geloof in de weg; mensen ging gebukt onder dogma’s die schriftuurlijk niet waren te verantwoorden. Drie jaar later baarde Hegger opzien met een in Trouw gepubliceerde open brief aan Harry Kuitert, een van de theologen die de gereformeerde kerken in de jaren zestig en zeventig volgens Hegger op het verkeerde pad hadden geleid. Hij riep Kuitert tot zelfonderzoek op. ‘Ben je er absoluut zeker van dat je straks niet komt te staan tegenover een Rechter die jou ter verantwoording roept: “Harry, heb ik jou daarvoor in het leven geroepen om Mij, jouw Schepper, te verloochenen?”’ Kuitert reageerde fel, schrijvend dat Hegger ‘venijn in slijm’ verpakte en ‘met een fluwelen handschoen’ over mensen wilde heersen.

Auteur: Peter Bak, voor Protestant.nl, 24 mei 2010

Verder lezen: H.J. Hegger, Mijn weg naar het licht (Franeker 1955)

Informatie op internet: EO ; Trouw ; The Highway

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!