A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Heilige Geest

Gewijzigd op 17-05-2013 16:59 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie, Uitgelicht
Afbeelding
Bezielende tegenwoordigheid en kracht van God.

Het christelijke geloof brengt God ter sprake als vader, zoon en geest. De uitwerking hiervan in de leer van de drie-eenheid (vierde eeuw), heeft een diepe worteling in de bijbelse geschriften en in de vroomheid. De geest bemiddelt de tegenwoordigheid en werkzaamheid van God naar de mensen toe. Achtergrond voor het spreken over de geest in het Oude Testament is het begrip ruach: adem of wind. Het zijn overdrachtelijke aanduidingen van ongrijpbaarheid en werkzaamheid, van onzichtbaarheid en aanwezigheid, van vrijheid en richting, die aan de geest van God eigen zijn. In het Oude Testament is de geest geen rustende eigenschap, maar de kracht van God die op mensen valt, ze aangrijpt en tot instrumenten maakt van Gods bevrijdende en richtende werkzaamheid.  

In het Nieuwe Testament wordt de inhoud van het begrip geest verder inhoud gegeven door de relatie met Jezus. De geboorte van Jezus wordt in verband gebracht met de geest (Mat.1: 20; Luc. 1:35) en hij wordt in zijn optreden getekend als drager van de geest (Mar. 1:9; Luc. 3:22). Tegelijkertijd gaat de geest ook weer van Jezus uit. Jezus wordt getekend als degene die de geest schenkt aan de leerlingen (Joh. 20:22) en hen daarmee gereed maakt voor de zending in de wereld. De geest wordt aan de gemeente gegeven opdat daardoor de wereld bereikt wordt en mensen met het nieuwe leven aan den lijve bekend worden. Tot de werkingen van de geest in de gemeente behoren volgens het Nieuwe Testament profetische verschijnselen, gaven van inzicht, genezing, vertolking, klanktaal, dienen (zie charismata).

Auteur: C. van der Kooi uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: J. Veenhof, De parakleet (Kampen z.j.) M. Welker, Der Geist Gottes (Neukirchen 1993 2e druk) C. van der Kooi, In de school van de Geest (Gorinchem 2003)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!