A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking

Gewijzigd op 18-01-2013 10:50 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Afbeelding
Stichting.

De Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking is in 1964 is opgericht vanuit de gedachte dat niet alleen de overheid, maar ook particuliere en kerkelijke organisaties de opdracht hebben om de kloof tussen Noord en Zuid te verkleinen, en zo mogelijk te dichten. Ze heeft haar wortels in de Nederlandse protestantse wereld, die zich betrokken wist bij de nood van de ‘verre naaste’. Aanvankelijk verschafte ICCO hulp aan particuliere organisaties in arme landen.

Later werd meer aandacht besteed aan de achterliggende oorzaken van de armoede en poogde men processen te bevorderen die leiden tot een eerlijke verdeling van de welvaart. Mensen kunnen daardoor op een rechtvaardige manier hun eigen leefomgeving inrichten. Maar ICCO laat ook van zich horen bij grote natuurrampen en kwalijke gevolgen van kolonisatie, dictatuur en (militair) machtsmisbruik.

Auteur: H.C. Endedijk uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Michiel van Diggelen, Van zending tot missie. ICCO in vogelvlucht (Zeist 2001)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!