A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Jeruzalem

Gewijzigd op 29-08-2012 11:08 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Stad in het midden van Judea, halverwege de kustvlakte in het westen en de woestijn in het oosten.

Al in de Kanaänitische periode bevond zich hier een nederzetting, op een heuveltop ten westen van de Kidronvallei. De bron Gihon verschafte hier vers stromend water. Volgens de bijbel (1 Sam. 5:4-9 en 1 Kron. 11:4-8) werd de stad door koning David veroverd op de Jebusieten. Zijn opvolger Salomo bouwde de eerste tempel, verwoest door de Babyloniërs in 586 voor de huidige jaartelling. Herstel vond plaats vanaf 445, in de Perzische periode. De tweede tempel kreeg zijn definitieve gedaante onder koning Herodes, een vazalvorst van keizer Augustus. Ten noorden van de tempel verhief zich de burcht Antonia met het Romeinse praetorium. In de nasleep van het beleg van 70 werden stad en tempel door de Romeinse veldheer Titus verwoest. Een groot deel van de bevolking werd gedeporteerd en vervangen door de (heidense) bewoners van de nieuwe stad Aelia Capitolina. Nadat het christendom staatsreligie was geworden, kreeg de stad haar oude naam terug.

Het belangrijkste christelijke bouwwerk is de Heilig Graf-kerk, op de vermoede plaats van Golgotha, de plaats van Jezus’ kruisiging. In 639 werd de stad veroverd door de moslims. Op de Tempelberg bouwden zij de Al Aqsamoskee en de Rotskoepel. Vanaf de plek van de Al Aqsa-moskee zou de door de koran beschreven hemelreis van de profeet Mohammed hebben plaatsgevonden. Christelijke kruisvaders bezetten de heilige stad in 1099, maar werden in 1244 definitief verdreven. Tot 1917 stond Jeruzalem onder Turks bewind. Daarna  volgde tot 1948 de Britse mandaatperiode. In 1948 viel het westelijke deel van de stad toe aan Israël, het oostelijke deel aan Jordanië. Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 werd het oostelijke deel met het westelijke verenigd onder Israëlisch bestuur. Van een definitieve, internationaal erkende vastlegging van de status van Jeruzalem is het ondanks vele inspanningen tot op heden nog niet gekomen.

Auteur: G.J. van Klinken uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Dan Bahat, Carta’s historical atlas of Jerusalem (Jeruzalem 1992)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!