A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Jeugdliteratuur

Gewijzigd op 08-03-2013 11:11 by host Gecategoriseerd als Kunst en cultuur, Uitgelicht
Afbeelding


Boeken die speciaal bestemd zijn voor kinderen en jongeren.

De oudste jeugdboeken vormen de puriteinse kinderexempelen (sterfbed- en bekeringsverhalen) uit de zeventiende eeuw. Zij kwamen uit Engeland, maar soms ook uit Duitsland of Nederland, zoals de verhalen over de Leidse kinderen Bickes. De Verlichting bracht een kentering door de nadruk op kennis en deugd. Trendsetter was Hieronymus van Alphen met zijn kindergedichten als ‘Jantje zag eens pruimen hangen’ en ‘Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen, En waarom zou mij dan het leren vervelen?’ Hij en zijn navolgers beklemtoonden op godsdienst gebaseerde deugden: nederigheid, gehoorzaamheid, eerlijkheid, ijver en hulpvaardigheid. Schrijvers uit de kring van het Hulst, A. de Vries, Klaas Norel, Piet Prins en V. Klapwijk. Dat was mede het resultaat van zondagsschoolwerk. Katholieken die zo’n boekencultuur niet kennen, hebben nauwelijks een eigen genre jeugdliteratuur opgebouwd.

Een speciale categorie vormen de fantastische, vaak vertaalde verhalen, zoals de serie van J.K. Rowling over Harry Potter (vanaf 1997) en van C.S. Lewis over Narnia sinds de jaren vijftig. Lewis schreef vanuit een christelijke inspiratie.

Zie ook jeugdtijdschriften.

Auteur: Marjoke Rietveld-van Wingerden uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: N. Heimeriks, W. van Toorn (red.), De hele bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden (Amsterdam 1989) ; P.J. Buijnsters, L. Buijnsters-Smets, Lust en leering. Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de negentiende eeuw (Zwolle 2001) ; J. Dane, G. Harinck (red.), Bouwsel voor ’t leven. De traditie van protestantse kinderliteratuur (Zoetermeer 2003)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!