A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Johannes XXIII

Gewijzigd op 25-03-2013 16:48 by host Gecategoriseerd als Kerk, Uitgelicht
Afbeelding
Angelo Giuseppe Roncalli kwam uit een groot gezin van arme boeren (Sotto il Monte 25.11.1881 - Rome 3.06.1963) Deze nederige komaf zou hij tijdens zijn latere leven nooit verloochenen. Hij studeerde met de financiële hulp van lokale geestelijken. Hoewel hij het liefst pastorale werkzaamheden zou hebben ontplooid, kwam hij door toedoen van paus Pius XI in de pauselijke diplomatieke dienst terecht. Langdurige verblijven in Bulgarije en Turkije brachten hem in contact met Grieksorthodoxe kerken en met de islam.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bood hij, met behulp van zijn diplomatieke status, vele joden een vluchtroute uit het bezette Griekenland. Als nuntius in Frankrijk bewoog hij enkele bisschoppen die hadden gesympathiseerd met het Vichy-regime tot aftreden. Aan het verlangen zijn loopbaan te beëindigen in de zielzorg kwam Pius XII tegemoet door hem op zijn 72ste te benoemen tot patriarch van Venetië. Bij gebrek aan duidelijke alternatieven verkozen de kardinalen hem op 28 oktober 1958 tot paus. Naar ieders verwachting, ook van hemzelf, zou zijn pontificaat van korte duur zijn. Daarom handelde hij snel: vrijwel meteen na zijn verkiezing creëerde hij een groot aantal kardinalen en twee maanden later ontvouwde hij drie grote projecten: een hervorming van het kerkelijk wetboek, het bijeenroepen van een algemeen concilie en de organisatie van een synode voor het bisdom Rome.

Johannes XXIII zag het als zijn voornaamste taak een ‘goede herder’ te zijn voor zijn ‘kudde’ en met dit laatste project wilde hij deze rol beklemtonen. Een nieuw kerkelijk wetboek kwam er uiteindelijk pas in 1983. Verreweg het belangrijkste initiatief was echter het uitschrijven van het Tweede Vaticaans Concilie. Bij de opening ervan verklaarde Johannes XXIII uitdrukkelijk dat hij de Rooms-Katholieke Kerk bij de tijd wilde brengen (zie ook aggiornamento). Zijn positieve grondhouding ten opzichte van de contemporaine wereld staat in contrast tot die van zijn voorgangers en opvolgers. Anders ook dan zijn voorgangers richtte Johannes XXIII zijn boodschappen niet alleen tot de rooms-katholieke gelovigen, maar tot ‘alle mensen van goede wil’. Daarmee gaf hij het pausschap nieuw aanzien in de wijdere wereld. Bij zijn overlijden werd hij dan ook alom betreurd. Johannes Paulus II verklaarde hem op 3 september 2000 zalig.

Auteur: Hans Cools uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: P. Hebblethwaite, John XXIII: Pope of the Council (London 1985) ; G. Alberigo (e.a. red.), Giovanni XXIII: Transizione del papato e della chiesa (Roma 1988) ; G. Alberigo en K. Wittstadt (red.), Ein Blick zurück, nach vorn. Johannes XXIII: Spiritualität, Theologie, Wirken (Würzburg 1992)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!