A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Kerk en Wereld

Gewijzigd op 13-06-2013 08:25 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Afbeelding
Van 1945 tot 2003 centrum voor training en beraad van de Nederlandse Hervormde Kerk, gevestigd op het landgoed De Horst te Driebergen.

Sinds 2003 zet Kerk en Wereld haar werk voort als fonds. Kerk en Wereld werd voorbereid door Eijkman, Johan als een vernieuwend centrum voor het apostolaat, en was met directeuren als Boerwinkel, Feitse, Leeuwen, Arend Theodoor van en C.I. Dales decennia toonaangevend binnen de Hervormde Kerk en ver daarbuiten. Kerk en Wereld is vanuit christelijk- oecumenische inspiratie actief op het grensvlak van geloof en samenleving; met name door oecumenische, interreligieuze en interculturele dialogen.Kerk en Wereld ondersteunt ook kerken en kerkelijke organisaties die op dit grensvlak actief zijn bij het ontwikkelen van apostolaire vaardigheden. De stichting zoekt daarbij de verbinding van spiritualiteit, engagement en kennis. Kerk en Wereld ondersteunt bedrijven en organisaties die zingeving en levensbeschouwing als wezenlijke bronnen erkennen bij de doordenking van maatschappelijke en bedrijfsculturele vraagstukken. De stichting is daarbij gericht op dialoog, gerechtigheid, duurzaamheid en participatie. Kernen van het werk waren de wika-opleiding; het evangelisatiewerk (De Open Deur); het cursuswerk; conferenties met bijvoorbeeld Dom Helder Camara of John A.T. Robinson, de vrouwensynode; het Sociologisch Instituut. Daarnaast waren de aandachtgebieden arbeid en bedrijfsleven (Evangelie en Industrie, training medezeggenschapsraden); vrije tijd en recreatie (oprichting kerkelijke recreatiecentra); studie en publicaties (Horstcahiers, Werkgroep 2000, Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Samenleving). '

Auteur: Maarten van der Linde uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: Maarten van der Linde, Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde'Kerk 1945-1966 (Zoetermeer 1995) Willem van der Meiden, Harm Platenkamp en Jan E. van Veen, Min of meer fantastisch… Vijftig jaar Kerk en Wereld (Zoetermeer 1995)    

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!