A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Kruisweg

Gewijzigd op 27-03-2013 16:41 by host Gecategoriseerd als Kerk, Uitgelicht
Afbeelding
Reeks afbeeldingen uit het lijden van Christus, bedoeld om de gelovigen te helpen zich in de voorgestelde gebeurtenissen in te leven.

De oorsprong ervan gaat terug op de dertiende-eeuwse reconstructie van de Via Dolorosa, Jezus’ lijdensweg in Jeruzalem. Pelgrims naar het Heilig Land konden daar dezelfde weg afleggen die Jezus volgens de overlevering na zijn veroordeling had gelopen. Omdat slechts weinigen zelf de reis naar Jeruzalem konden ondernemen, ontstond in de vijftiende eeuw het gebruik om de Via Dolorosa in verkleinde vorm na te bouwen, ondersteund door veertien afbeeldingen (staties) in de vorm van beeldhouwwerk.

Deze reeks werd in 1471 voor het eerst in samenhangende vorm beschreven door de priester Bethlem. Uit die tijd dateert een gebeeldhouwde kruisweg in de Dom van Speyer. In de zestiende eeuw kwam de kruisweg op steeds meer plaatsen voor. De eerste statie is de veroordeling van Jezus door Pilatus. De volgende taferelen waren gewijd aan het moment waarop Jezus het kruis op de schouders gelegd kreeg, de eerste val onder het kruis, de ontmoeting met Maria, de hulp van Simon, de ontmoeting met Veronica, de tweede val, de ontmoeting met de treurende vrouwen, de derde val, de ontkleding, de kruisiging, de oprichting van het kruis, de dood van Jezus en de graflegging.

Paus Benedictus XIV (1740-1758) propageerde aanwezigheid van de kruisweg in de parochiekerken. Dit leidde tot een opleving van het thema. Met name in de negentiende eeuw was de kruisweg populair, vooral in geschilderde vorm. Daarnaast kon men ook volstaan met veertien houten kruisjes ter aanduiding van de staties. Soms werden, al dan niet op groot formaat, kruiswegen aangelegd in processieparken of uitgevoerd in de vorm van een panoramaschildering. Een voorbeeld van zo’n panorama bevindt zich in Einsiedeln (Zwitserland). Tot aan het Tweede Vaticaans Concilie was de kruisweg een bijna niet weg te denken onderdeel van elk kerkinterieur.

Auteur: Jan van Laarhoven uit: G. Harinck e.a.(red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!