A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Menswording

Gewijzigd op 24-12-2012 11:36 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie, Uitgelicht
Afbeelding
Omschrijving van Jezus Christus als openbaring van God. Ook wel: incarnatie, letterlijk: vleeswording. De term is onder meer te vinden in Johannes 1:14, waar van Jezus wordt gezegd dat het woord vlees is geworden. ‘Vlees’ is de aanduiding van de mens als kwetsbaar schepsel. Met ‘vleeswording’ van het woord wordt de definitieve ‘toewending’ van God naar de mens in Jezus Christus aangegeven. De *kerkvader Irenaeus spreekt zelfs over ‘de vleesgeworden God’. Menswording wordt het begrip waarmee het ‘geheimenis’ van Jezus Christus wordt omschreven; het slaat niet zozeer op de geboorte van Jezus, als wel op zijn gehele leven. In leven, sterven en opstanding van Jezus is God in al zijn hoogheid aanwezig en werkzaam.

Over het motief van menswording is in de theologiegeschiedenis onophoudelijk debat gevoerd. Is de menswording gemotiveerd door de zonde? Moet menswording gedacht worden als het hoogtepunt van Gods toewending tot de mens die al in de schepping is begonnen? Dogmatisch komt in het begrip menswording de kern van het christelijke geloof in God ter sprake. Menswording omschrijft wat God in Jezus doet en wie Hij is.

Auteur: C. van der Kooi uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!