A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Milieuprobleem

Gewijzigd op 15-10-2013 10:02 by host Gecategoriseerd als Economie en milieu, Uitgelicht
Afbeelding
Vooral het in 1970 gepubliceerde rapport van de Club van Rome heeft ertoe geleid dat men zich over de hele wereld bewust is geworden van de schade die de mens aan het milieu toebrengt.

De Club van Rome was een in 1968 opgericht forum van wetenschappers die zich met het milieuprobleem bezig hielden.

Onderzoek naar vijf factoren, te weten bevolking, voedselproductie, industrialisatie, vervuiling en het gebruik van niet-vervangbare natuurlijke hulpbronnen, toonde aan dat zonder het nemen van tegenmaatregelen de grenzen van de groei snel bereikt zouden worden en de vervuiling spoedig zijn bovengrens zou bereiken.

Sinds 1970 zijn tal van maatregelen genomen op landelijk en internationaal niveau om aan deze gevaren het hoofd te bieden. Het milieuprobleem is structureel van aard en door de samenhang van milieu en economie heel moeilijk op te lossen. Vaak is er onwetendheid over de ernstige gevolgen (zoals ontbossing), terwijl er in het welvarende deel van de wereld weinig bereidheid is zuinig om te gaan met energie.

Soms is het milieuprobleem in verband gebracht met de christelijke drift om de aarde tot ontplooiing te brengen (cultuurmandaat). Deze uitbuiting is in strijd met de opdracht van de mens om als rentmeesters te fungeren over bezittingen die niet van hemzelf, maar van zijn schepper zijn (zie rentmeesterschap, economie van het genoeg).

Auteur: J. Douma uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!