A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Moderamen

Gewijzigd op 27-09-2012 19:56 by host Gecategoriseerd als Kerk, Uitgelicht
Afbeelding
Orgaan dat belast is met de leiding van een (kerkelijke) vergadering.

In de regel hebben daarin een voorzitter (preses) en secretaris (scriba) zitting, maar het kan naar omstandigheden worden uitgebreid. In de Nederlandse Hervormde Kerk had het moderamen een besturende taak; in gereformeerde kerken duurde de functie zolang de vergadering bijeen was.

Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt aan het moderamen van de kerkenraad de voorbereiding van de vergadering en de uitvoering van besluiten toevertrouwd. Deze kerkorde kent ook een breed moderamen of kleine kerkenraad waarin meerdere ambtsdragers zitting hebben die bepaalde taakgroepen vertegenwoordigen.

In de classicale vergadering en de generale synode bestaat eenzelfde structuur.

Het breed moderamen van de generale synode (of kleine synode) dient ook om leiding te geven aan de organen van bijstand.

Auteur: H.C. Endedijk uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!