A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Nederlands Jongelingsverbond

Gewijzigd op 30-09-2013 17:59 by host Gecategoriseerd als Geschiedenis, Uitgelicht
Afbeelding
Verbond van jongelingsverenigingen.

Het Nederlands Jongelingsverbond (NJV) werd opgericht in 1853 als vrucht van het Réveil. Bestaande jongelingsverenigingen sloten zich erbij aan. Spoedig ontstond, mede door toedoen van het NJV de World’s Alliance of Young Men’s Christian Associations (1855). Weldoen onder armen en evangeliseren waren belangrijke doelstellingen. Er was geen binding met een bepaalde kerk.

In de twintigste eeuw veranderde de bond haar naam in Christelijk Jongeren Verbond (CJV) en vervolgens in 1995 in Young Men’s Christian Association (YMCA) die participeert in de wereldbond en haar Europese tak. De oorspronkelijke bedoelingen zijn nog springlevend: vanuit een christelijke inspiratie hulp verlenen aan bijvoorbeeld vluchtelingen, drugsverslaafden en zwervers, het organiseren van jeugdkampen, jeugdhotels, sportclubs en eetcafé’s, en coaching van leiders. Doel is vooral jongeren te motiveren tot verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving. Het vignet, een rode driehoek, staat symbool van de eenheidtussen body, mind en spirit.

Auteur: Marjoke Rietveld-van Wingerden uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen:' J.C. Sturm, Een goede gereformeerde opvoeding'' (Kampen 1988)

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!