A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Nieuwe Testament

Gewijzigd op 29-08-2012 12:13 by host Gecategoriseerd als Bijbel en theologie
Afbeelding
Verzameling bijbelboeken die behoren bij het nieuwe verbond (testamentum in de Latijnse vertaling) dat God beloofde met zijn volk te sluiten (Jer. 31:31).

Als gevolg van deze verbintenis, bezegeld door Jezus’ bloed, was het traditionele verbond verouderd (Mar. 22:20; 1 Kor. 11:25; Hebr. 8:7-13).

De boeken van Mozes konden voortaan niet meer goed gelezen worden zonder geloof in Jezus Christus (2 Kor. 3:14-16). Hij is tegelijk de vervulling van het Oude Testament en de hoofdpersoon van het Nieuwe.

De 27 geschriften in het Nieuwe Testament vormen vijf clusters. Allereerst een collectie van vier Evangeliën, met de Handelingen van de apostelen als zelfstandig vervolg. Dan dertien verzamelde Paulusbrieven, plus de anonieme brief aan de Hebreeën. Verder de groep van zeven zogeheten Katholieke brieven en tot slot het boek Openbaring.

Deze bijbelboeken zijn geschreven door verschillende auteurs binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek: de tweede helft van de eerste eeuw na Christus. Zij documenteren dat de naam van Jezus Christus in heel de antieke wereld door apostolische verkondigers werd uitgedragen.

Centraal in het Nieuwe Testament staat dan ook de verkondiging van de Messias van Israël als Redder van de wereld. Het was deze internationale heilsboodschap die enerzijds interne verdeeldheid teweegbracht binnen de joodse gemeenschap en anderzijds tot een scherpe confrontatie leidde met het heidendom.

Het Nieuwe Testament weerspiegelt de eenheid-in-verscheidenheid die kenmerkend is voor de christelijke kerk; een wereldwijde beweging van gelovigen die leven in navolging van hun Heer, volgens de voorschriften van zijn apostelen. Zulke gelovigen zijn mensen van het nieuwe verbond.

Auteur: P.H.R. van Houwelingen uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: A.F.J. Klijn, Het ontstaan van een Nieuw Testament ({z.p.} 1995) ; P.H.R. van Houwelingen, ‘Nieuwe Testament’, in: A.L.Th. de Bruijne (red.), Gereformeerde theologie vandaag: oriëntatie en verantwoording (Barneveld 2004), 45-58

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!