A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

RSS

Nijhoff, Martinus

Gewijzigd op 30-09-2013 17:56 by host Gecategoriseerd als Markante protestanten, MP uitgelicht
Afbeelding
Dichter (Den Haag 20 april 1894 - Den Haag 26 januari 1953)

Martinus Nijhoff debuteerde met de bundel De wandelaar (1916). Bekende langere gedichten van hem zijn Het uur U (1936) en Awater (opgenomen in Nieuwe gedichten, 1934). Zijn poëzie wordt gekenmerkt door een klassieke vormgeving en een taalgebruik dat dicht bij de spreektaal ligt. Qua betekenis is zijn werk vaak meerduidig. Een bekend citaat van hem is: ‘Lees maar, er staat niet wat er staat.’ Diverse van zijn gedichten zijn klassiek geworden, zoals, behalve bovengenoemde, ‘De Moeder de vrouw’ (eerste zin: ‘Ik ging naar Bommel om de brug te zien’). Nijhoff was tevens actief als criticus, essayist en vertaler. Thema’s in zijn vroegere werk zijn: eenzaamheid, levensangst en terugverlangen naar de kinderlijke onbevangenheid.

Later zoekt hij, mede onder invloed van het existentialisme, in zijn werk naar een positiebepaling van de mens in de moderne tijd. Gaandeweg is in zijn werk sprake van een metafysische lading, die christelijk geinspireerd is.

Als zoon van een heilssoldate was Nijhoff met het protestantse geloof opgegroeid. Na de oorlog schreef hij een drietal lekenspelen (Het heilige hout) rond de drie grote christelijke feesten, die hij opdroeg aan de nagedachtenis van zijn moeder.

Kort voor zijn dood raakte hij betrokken bij de aanvang van de interkerkelijke psalmberijming en maakte hij berijmingen van enkele psalmen. In literair-historische termen wordt Nijhoff gezien als een modernist en wordt zijn poëzie-opvatting autonomistisch of symbolistisch genoemd. Hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse dichters van de twintigste eeuw.

Auteur: Dirk Zwart uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)

Verder lezen: W.J. van den Akker, Dichter in het grensgebied. Over de poëzie van M. Nijhoff in de jaren dertig (Amsterdam 1994) ; Thomas Vaessens, Circus Dubio & Schroom. Nijhoff, Van Ostaijen en de mentaliteit van het modernisme (Amsterdam 1998)

Informatie op internet: Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

Thank you for evaluating SQLViewPro. If after your evaluation you wish to support great DotNetNuke software, please visit the store to purchase a membership. Use discount code 'TRIAL' at checkout for 10% off!